6. 4. 2020  3:16 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Štúdio tanca
Autor: Ing. arch. Kristína Machajová
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Andrej Alexy
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Štúdio tanca
Abstrakt:Zadaním bakalárskej práce bolo navrnúť štúdio tanca v Petržalke pozdĺž línie tiahnuceho sa Chorvátskeho ramena. Funkčnou náplňou zapadá do prostredia, nachádza sa na pomyselnej hranici medzi obytnou a športovorekreačnou zónou, no hmotové riešenie a zakomponovanie do existujúcej štruktúry bola už väčšia výzva. Cieľom bolo zapojiť objekt do okolia, sprístupniť Chorvátske rameno, a priniesť obyvateľom nové funkcie. Táto lokalita má dobré dopravné napojenie. V budúcnosti sa uvažuje s výstavbou električkovej trate, čo ešte viac zvýši dostupnosť a prílev ľudí. Pozemok zo západnej časti ohraničuje rúšná Jantárová cesta, zo strany východnej Chorvátske rameno. Objekt je situovaný na severe v blízkosti zastávky MHD. Úzky tvar pozemku nám nedovoľuje ustúpiť od cesty. Rušná komunikácia a nepriaznivé výhľady nás priviedli k tomu obaliť budovu do ochranného obalu. Vytvorením átrií na budove tak vzniká medzipriestor, ktorý je akýmsi poloverejným priestorom, novým svetom. Zámerom však nebolo úplné odizolovanie sa. Výberom transparentného materiálu sme naznačili prepojenie a komunikáciu s okolím. Obal má tiež rafinované otvory. V mieste parteru kde sa snaží prilákať čo najviac návštevníkov a pri ramene je otvorený. Zo strany cesty okrem zvukovej izolácie tiež slúžiako ochrana pred západným slkom. Z interiéru tak vznikajú zaujímavé priehlady doplnené zeleňou. Modulová skladba hmoty tiež dobre zapadá do architektúry okolitých panelových domov. Petržalka ponúka širokú škálu úžívateľov. Preto sme sa snažili vytvoriť program nielen pre návštevníkov tanečného štúdia ale aj obyvateľov priľahlých bytových domov a okoloidúcich. K objektu patrí aj park, s možnosťou rôznych športových aktivít. Funkciu budovy dopĺňa kaviareň a obchod. Každá časť dokáže fungovať ako samostatný celok.
Klíčová slova:štúdio , sídlisko, medzipriestor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně