Feb 28, 2020   1:19 a.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identification number: 443
University e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dance studio
Written by (author): Ing. arch. Kristína Machajová
Department: Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Andrej Alexy
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdio tanca
Summary:Zadaním bakalárskej práce bolo navrnúť štúdio tanca v Petržalke pozdĺž línie tiahnuceho sa Chorvátskeho ramena. Funkčnou náplňou zapadá do prostredia, nachádza sa na pomyselnej hranici medzi obytnou a športovorekreačnou zónou, no hmotové riešenie a zakomponovanie do existujúcej štruktúry bola už väčšia výzva. Cieľom bolo zapojiť objekt do okolia, sprístupniť Chorvátske rameno, a priniesť obyvateľom nové funkcie. Táto lokalita má dobré dopravné napojenie. V budúcnosti sa uvažuje s výstavbou električkovej trate, čo ešte viac zvýši dostupnosť a prílev ľudí. Pozemok zo západnej časti ohraničuje rúšná Jantárová cesta, zo strany východnej Chorvátske rameno. Objekt je situovaný na severe v blízkosti zastávky MHD. Úzky tvar pozemku nám nedovoľuje ustúpiť od cesty. Rušná komunikácia a nepriaznivé výhľady nás priviedli k tomu obaliť budovu do ochranného obalu. Vytvorením átrií na budove tak vzniká medzipriestor, ktorý je akýmsi poloverejným priestorom, novým svetom. Zámerom však nebolo úplné odizolovanie sa. Výberom transparentného materiálu sme naznačili prepojenie a komunikáciu s okolím. Obal má tiež rafinované otvory. V mieste parteru kde sa snaží prilákať čo najviac návštevníkov a pri ramene je otvorený. Zo strany cesty okrem zvukovej izolácie tiež slúžiako ochrana pred západným slkom. Z interiéru tak vznikajú zaujímavé priehlady doplnené zeleňou. Modulová skladba hmoty tiež dobre zapadá do architektúry okolitých panelových domov. Petržalka ponúka širokú škálu úžívateľov. Preto sme sa snažili vytvoriť program nielen pre návštevníkov tanečného štúdia ale aj obyvateľov priľahlých bytových domov a okoloidúcich. K objektu patrí aj park, s možnosťou rôznych športových aktivít. Funkciu budovy dopĺňa kaviareň a obchod. Každá časť dokáže fungovať ako samostatný celok.
Key words:štúdio , sídlisko, medzipriestor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited