23. 1. 2020  0:55 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Štúdio tanca
Autor: Ing. arch. Magdaléna Lisá
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Štúdio tanca
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovanie projektu pre Štúdio tanca v Petržalke, na Jantárovej ulici v blízkosti jazera Veľký Draždiak. Podstatné východiská pri navrhovaní štúdia tanca sú požiadavky špecifikované v zadaní, určenie charakteru tanečného štúdia, komplexná analýza okolia a určenie konceptu na základe týchto poznatkov. Vybraný pozemok pre štúdio tanca sa nachádza v kontaktnej polohe s obytným sídliskom, lokalita má dobrý potenciál v budúcnosti poskytovať jej obyvateľom priestor pre rekreáciu, kultúrne a športové aktivity. Aj vďaka tomu, že sa prelína s biokoridorom Chorvátskeho ramena, ktoré sa tiahne v dotyku riešeného územia. Vďaka prírodným elementom sa môže stať priestor veľmi príjemným pre oddych. Taktiež dostupnosť patrí k pozitívom územia, najmä so zreteľom na plánovanú trať električky, ktorá by mala prechádzať pozdĺž Jantárovej cesty. V návrhu počítam s uskutočnením výstavby električkovej trate. Z týchto skutočností vychádza samotný návrh, ktorého architektúra sa prispôsobuje pozdĺžnemu pozemku ohraničenému rušnou dopravnou tepnou a Chorvátskym ramenom, svojou výraznou linearitou. Dispozícia je usporiadaná tak, aby mali spoločenské priestory vizuálny kontakt s prírodou a vodným elementom a priestory zázemia boli orientované k ceste. Čo sa týka charakteru tanečného štúdia, poňala som ho ako multifunkčné zariadenie, ktoré slúži ako škola tanca a slúži aj pre verejné podujatia, ktoré zahŕňajú tanečné vystúpenia, ale aj iné druhy spoločenských akcií. To je možné vďaka veľkej variabilnej tanečnej sále s flexibilným hľadiskom. Časť pre verejnosť a časť pre školu tanca tvoria aj architektonicky dva celky, ktoré sú prepojené lávkou na druhom nadzemnom podlaží. To umožňuje aj nezávislé využívanie objektu. Rozdelenie dvoch hmôt umožňuje aj prechod peších pomedzi ne. Táto pešia línia pokračuje do nového prepojenia dvoch brehov Chorvátskeho ramena mostom a novovytvorenej pešej promenády vedúcej až k jazeru Veľký Draždiak. Ako hlavné pozitívum návrhu vnímam to, že priestranstvo popri vode ponecháva voľné, využívateľné verejnosťou pre exteriérové aktivity, ba poskytuje svojou hmotou aj vizuálnu a akustickú ochranu zelného parkového pásu.
Klíčová slova:variabilita, štúdio tanca, škola tanca, multifunkčná sála

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně