23. 1. 2020  22:13 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Štúdio tanca
Autor: Ing. arch. Martin Majna
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Štúdio tanca
Abstrakt:Zadaním bakalárskej práce bolo navrhnúť štúdio tanca a k návrhu vyhotoviť dokumentáciu na úrovni projektu pre územné konanie a následne projektu pre stavebné konanie. Cieľom bolo preukázať odbornú spôsobilosť vyhotoviť projektovú dokumentáciu a vedomosti nadobudnuté počas štúdia bakalárskeho stupňa. Riešený pozemok sa nachádza v Bratislave, mestskej časti Petržalka na Jantárovej ceste v susedstve Chorvátskeho ramena a jazera Draždiak. Riešená lokalita má mnoho pozitív, medzi najväčšie určite patrí dobrá dopravná dostupnosť, poloha v rámci zeleného pásu Petržalky, ktorý sa primárne využíva na rekreáciu, poloha Chorvátskeho ramena a jazera Draždiak a blízkosť služieb. Urbanistickým cieľom v lokalite pre mňa bolo prepojenie sídliska s rekreačnou zónou a oblasťou pri Draždiaku, zachovať a podporiť charakter zelenej osi Petržalky a využiť potenciál Chorvátskeho ramena. Hlavným architektonickým cieľom bolo priniesť do lokality život novou funkciou, ponúknuť prostredie, ktoré bude obohatením nielen pre návštevníkov štúdia, ale aj okoloidúcich a pokúsiť sa skĺbiť prevádzku štúdia s rekreačnou zónou. Predstavou bola živá zóna spájajúca rekreáciu a kultúru ktorá by bola lákadlom pre ľudí nielen z Petržalky. V skratke, vytvoriť priestor ktorí by ste radi cez týždeň ale hlavne víkend zažívali. Architektonická forma podporujúca tieto idei je pre mňa solitérny objekt vhodne doplnený vysokou zeleňou ktorý podporí a umocní fungovanie rekreačnej zóny a zeleného pásu. Snažil som sa vhodne pracovať aj s polohou objektu v rámci pozemku, nakoľko riešené územie je značné. Vytvoril som preto jeden základný objekt na ktorý môžu do budúcnosti nadviazať aj ďalšie v lokalite. Okrem primárnej funkcie tanečného štúdia som do objektu vložil aj doplňujúce, ktoré by mali dotvoriť kolorit prostredia. Budova sa skladá z dvoch nadzemných a jedného podzemného podlažia, kde je umiestnená garáž a technické zariadenia budov. Na nadzemných podlažiach sa nachádzajú tanečné sály, kaviareň, kancelárie či apartmány. Mojim cieľom je nadviazať na zelený pás a vytvoriť príjemné prostredie, kde architektúra priestoru nekonkuruje ale vhodne ho dopĺňa a tým zhodnocuje jeho kvalitu.
Klíčová slova:betón, drevo, štúdio tanca

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně