24. 1. 2020  6:36 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Múzeum a galéria fotografie
Autor: Ing. arch. Tomáš Lučkanič
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Múzeum a galéria fotografie
Abstrakt:Predmetom vypracovania mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť objekt múzea a galérie fotografie v zadanej lokalite mestskej časti Petržalka v Bratislave v rozsahu zodpovedajúcom projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Pozemok sa nachádza v južnej časti Petržalky, v blízkosti prírodného kúpaliska Veľký Draždiak, priamo na zelenej osi Petržalky. Zo západnej strany je jasne vymedzený Jantárovou cestou, z východnej strany Chorvátskym ramenom. Z juhu vymedzený parkoviskom neďalekého zdravotného centra a voľným ukončením na severe v miestach ohraničených vzrastlou zeleňou. Cieľom tohto projektu bolo vytvorenie objektu nezaťažujúceho prostredie svojím zhmotnením ani zástavbou, keďže pozemok vytvára jeden z úsekov zeleného pásu Petržalky a tým sa v rámci územia stáva citlivejším a zraniteľnejším. Z pozdĺžneho tvaru pozemku sa vyvinula predĺžená hmota objektu kopírujúca jeho tvar, s hlavným vstupom z najfrekventovanejšej pešej trasy, od Chorvátskeho ramena. Jednopodlažný presklený plášť objektu vymedzuje priestor, v ktorom sú osadené halový jednopodlažný objekt galérie a trojpodlažný objekt múzea v severnej časti objektu. Objekt je doplnený o podzemné podlažie s parkovaním pre návštevníkov, skladmi a technickým zázemím. Okrem funkcie múzea a galérie objekt zahŕňa aj administratívnu časť orientovanú v južnej časti objektu napojenú na zásobovanie a hlavnú výstavnú sálu. Protipól je tvorený kaviarňou s terasou smerujúcou k parku. V nadväznosti na kaviareň sa nachádza prevádzka kníhkupectva s odbornou literatúrou. Jednoduchý pôdorysný tvar vstupného podlažia sa prejavuje v hmotovo-priestorovej forme objektu a to ako dva kontrastné tmavé betónové kubusy osadené do prízemnej hmoty vytvorenej prevažne z transparentných plôch a svetlého betónu. Hlavným účelom navrhnutého objektu bude kultúrno-umelecká osveta ako aj priestor pre voľný čas a oddych, ktorý funkčne spestrí a rozšíri ponuku funkcií v rámci danej oblasti.
Klíčová slova:múzeum, galéria, Petržalka, vyššia občianska vybavenosť, architektúra a urbanizmus, kultúra

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně