Apr 6, 2020   2:41 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identification number: 443
University e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Art Nursery
Written by (author): Ing. arch. Maroš Planka
Department: Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Art škôlka
Summary:Navrhovaný objekt Art škôlky sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Petržalka v blízkosti vodnej plochy Veľkého Draždiaka a blízkeho Chorvátskeho ramena. Zadaním práce bolo vytvoriť materskú škôlku so zameraním výučby detí v prostredí umenia a umeleckej výchovy v skorých rokoch života. Ja som zadanie poňal ako potenciál pre deti ktoré sa môžu nájsť a identifikovať sa v tomto prostredí. Preto som v navrhovanej škôlke umiestnil sálu pre tanec, a hudbu, prípadne pre divadelné predstavenia, v ďalšom rade sa tu nachádza miestnosť pre výtvarné umelecké, modelárske a maliarske práce. Týmto som pokryl spektrum základných umeleckých prostriedkov vyjadrovania. Ďalej som vytvoril dostatok interiérových aj exteriérových plôch pre výstavnú činnosť, a rad všeobecných univerzálnych učební pre bežnú výučbu. Objekt škôlky sa nachádza v prostredí zelene a vodnej plochy čo je pozitívum, z druhej strany na návrh vplývalo okolie zo strany sídliska – Petržalky, kde sa nachádzajú panelové, nie veľmi estetické až 12-poschodové obytné budovy. Pri návrhu bol nutné rešpektovať okolie prírodných zložiek ako voda a vysoká zeleň. Okolitú zeleň som sa preto snažil zakomponovať do fasády objektu pomocou perforácií s motívom prírody, lesa a stromov. Okolité Chorvátske rameno pretekajúce pozdĺž objektu zatraktívnilo toto prostredie a snažil som sa ho aktívne využiť. Objekt je preto navrhnutý s čo najväčším odstupom od rušnej strany sídliska, a v blízkosti zelene a pretekajúceho ramena. Zadanie nebolo jednoduché z hľadiska vytvorenia dostatočne atraktívnych a funkčných priestorov pre cieľovú skupinu detí a zároveň tieto priestory vytvoriť dostatočne racionálne a jednoduché pre dospelých návštevníkov. Pri navrhovaní ma inšpirovalo množstvo projektov už riešených materských škôl, denných škôlok alebo denných centier. Tieto príklady ovplyvnili môj návrh na zameranie sa vytvoriť veľké, preplávajúce priestory s veľkou svetlou výškou a napojením na exteriér. Priestory ktoré sú zároveň univerzálne a rôznorodé pre ich využitie v materskej umeleckej škôlke. Výsledný návrh preto obsahuje rad miestností ucelených do jedného výsledného monumentálneho objektu.
Key words:art škôlka, perforovaná fasáda, materská škola, umenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited