6. 4. 2020  14:52 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikačné číslo: 443
Univerzitný e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Art škôlka
Autor: Ing. arch. Maroš Planka
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Art škôlka
Abstrakt:Navrhovaný objekt Art škôlky sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Petržalka v blízkosti vodnej plochy Veľkého Draždiaka a blízkeho Chorvátskeho ramena. Zadaním práce bolo vytvoriť materskú škôlku so zameraním výučby detí v prostredí umenia a umeleckej výchovy v skorých rokoch života. Ja som zadanie poňal ako potenciál pre deti ktoré sa môžu nájsť a identifikovať sa v tomto prostredí. Preto som v navrhovanej škôlke umiestnil sálu pre tanec, a hudbu, prípadne pre divadelné predstavenia, v ďalšom rade sa tu nachádza miestnosť pre výtvarné umelecké, modelárske a maliarske práce. Týmto som pokryl spektrum základných umeleckých prostriedkov vyjadrovania. Ďalej som vytvoril dostatok interiérových aj exteriérových plôch pre výstavnú činnosť, a rad všeobecných univerzálnych učební pre bežnú výučbu. Objekt škôlky sa nachádza v prostredí zelene a vodnej plochy čo je pozitívum, z druhej strany na návrh vplývalo okolie zo strany sídliska – Petržalky, kde sa nachádzajú panelové, nie veľmi estetické až 12-poschodové obytné budovy. Pri návrhu bol nutné rešpektovať okolie prírodných zložiek ako voda a vysoká zeleň. Okolitú zeleň som sa preto snažil zakomponovať do fasády objektu pomocou perforácií s motívom prírody, lesa a stromov. Okolité Chorvátske rameno pretekajúce pozdĺž objektu zatraktívnilo toto prostredie a snažil som sa ho aktívne využiť. Objekt je preto navrhnutý s čo najväčším odstupom od rušnej strany sídliska, a v blízkosti zelene a pretekajúceho ramena. Zadanie nebolo jednoduché z hľadiska vytvorenia dostatočne atraktívnych a funkčných priestorov pre cieľovú skupinu detí a zároveň tieto priestory vytvoriť dostatočne racionálne a jednoduché pre dospelých návštevníkov. Pri navrhovaní ma inšpirovalo množstvo projektov už riešených materských škôl, denných škôlok alebo denných centier. Tieto príklady ovplyvnili môj návrh na zameranie sa vytvoriť veľké, preplávajúce priestory s veľkou svetlou výškou a napojením na exteriér. Priestory ktoré sú zároveň univerzálne a rôznorodé pre ich využitie v materskej umeleckej škôlke. Výsledný návrh preto obsahuje rad miestností ucelených do jedného výsledného monumentálneho objektu.
Kľúčové slová:art škôlka, perforovaná fasáda, materská škola, umenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene