23. 1. 2020  21:44 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Senior Art centrum
Autor: Ing. arch. Martina Paľuchová
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Andrej Maciak, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Senior Art centrum
Abstrakt:Zadaním záverečnej bakalárskej práce bolo navrhnúť a podrobne spracovať projekt budovy senior art centra. Riešený pozemok sa nachádza v najväčšej mestskej časti Bratislavy – Petržalka. Má výrazne pozdĺžny tvar a je situovaný medzi panelákovú výstavbu a vodný tok Chorvátskeho ramena. Po rozanalyzovaní a návšteve územia som zistila, že má veľký potenciál. Mojím cieľom bolo vyzdvihnúť príjemnú atmosféru prostredia v okolí Chorvátskeho ramena a dostať tak ľudí bližšie k vode. Môj návrh ovplyvnila existujúca urbanistická štruktúra, pohyb peších a navrhovaná dopravná situácia s novou zastávkou MHD. Samotnú budovu voľnočasového centra pre seniorov som riešila tak, aby bola atraktívna aj pre ostatné generácie obyvateľstva Petržalky, aby sa seniori nedostávali na okraj záujmu spoločnosti, cítili sa užitočný a mali priestor odovzdávať svoje skúsenosti. Na základe toho som hmotu rozčlenila na tri hlavné celky podľa zamerania na ergoterapiu, arteterapiu a sebaprezentáciu. Jednoduchosť hmotového riešenia a použité materiály nadväzujú na pôvodnú atmosféru prostredia a charakter Petržalky. Z pohľadu funkčného využitia, sa v budove okrem učební a priestorov určených na sebarealizáciu nachádzajú aj administratívny úsek, kaviareň a hygienické zariadenia. Pričom väčšina priestorov sa dá využiť polyfunkčne a taktiež sa tu nachádzajú oddychové priestory. Urbanistickému konceptu a architektonickému návrhu som sa venovala v prvej časti práce, architektonickej štúdii. Nadväzne v druhej časti som rozpracovala konštrukčné a materiálové riešenie. Návrh som spracovala v podrobnosti projektu pre stavebné konanie na základe platných predpisov a noriem.
Klíčová slova:átrium, arteterapia, seniori, záhrada, ergoterapia, multifunkčné priestory

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně