5. 4. 2020  6:23 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikačné číslo: 443
Univerzitný e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Tržnica
Autor: Bc. Tomáš Kadák
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tržnica
Abstrakt:Zadaním tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť budovu tržnice, ktorá má byť situovaná do centra Dúbravky , mestskej časti Bratislavy. Táto lokalita poskytla veľmi výhodné dopravné napojenie, bohatú občiansku vybavenosť, atraktivitu prostredia a možnosť zaujímavého využitia svažitého terénu. Objekt je situovaný v priamej línií s kultúrnym domom a dotvára tak líniovú zástavbu Trhovej ulice. Hlavným cieľom bolo zatraktívniť centrum Dúbravky a zároveň zakomponovať dôležitú stavbu mesta do projektu – Dom kultúry. Objekt je vo väzbe s okolitými stavbami a jeho tvar je prispôsobený k ich líniám. Zo západnej strany od Saratovskej ulice bolo zámerom vytvoriť veľké parkové prostredie s dostatočnou rozptylovou plochou tak, aby bolo v priamej väzbe na Dom kultúry. Ideou poňatia tohto priestoru bolo vytvorenie štruktúry o veľkosti polovice modulu, ktorý je využitý v konštrukcii stavby. Vonkajšie trhy, ktoré majú rozoberateľnú konštrukciu sú možnosťou vytvárať mnohé variácie pre rôzne udalosti. Dominantou objektu je vierendeelov nosník, ktorý je v ostrom kontraste so zbytkom stavby a okolím. Podnecuje návštevníkov k priechodnosti objektom. Dispozičné riešenie stavby pozostáva zo vstupného priestoru presvetleného cez polykarbonátovú fasádu spomínaného nosníka. Najväčší priestor tu tvoria práve trhy, rozdelené do viacerých zón, podľa ponuky sortimentu. Doplnené sú možnosťou stravovania a oddychu. Konštrukčne je budova riešená v podzemí železobetónovým skeletom, ktorý v nadzemnej časti prechádza do skeletu oceľového. Tento konštrukčný systém je spojený s vierendeelovým nosníkom. Plášť budovy tvoria tmavé antracitové panely so štruktúrou trapézového plechu, pre podporenie atmosféry v tržnici. Vierendeelov nosník je obalený polykarbonátovými panelmi pre dobré presvetlenie hlavného komunikačného priestoru. Navrhované konštrukcie a dispozičné riešenie boli tvorené a sú v súlade s platnými stavebnými normami a predpismi.
Kľúčové slová:vierendeelov nosník, trapézový plech, tržnica, kontrast

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene