26. 1. 2020  15:25 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Polyfunkčný bytový dom
Autor: Bc. Lucia Kalivodová
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfunkčný bytový dom
Abstrakt:Témami bakalárskych prác boli tento rok Polyfunkčný bytový dom a Tržnica. Pre zadanie oboch alternatív bol vybraný pozemok nachádzajúci sa v Bratislave v Dúbravke pri Dome kultúry medzi ulicami Saratovská a Trhová. Na základe prieskumu k obom typologickým druhom stavieb a mojich osobných preferencií som sa rozhodla riešiť tému polyfunkčného bytového domu. Pozemok je mierne svažitý. V súčasnosti je trávnatou plochou, na ktorej sa občasne konajú farmárske trhy a rôzne kultúrne podujatia. Po zvyšok roka je nevyužívaný. Cieľom môjho návrhu bolo vytvoriť moderné bývanie v centre Dúbravky pre začínajúce rodiny s deťmi. Koncept je založený na podporovaní medziľudských vzťahov. V dnešnej dobe, keď väčšina ľudí komunikuje cez sociálne siete ("sociálne siete spájajú ľudí"), som sa rozhodla navrhnúť "sieť", ktorá by zbližovala ľudí aj v realite. Na pozemok som navrhla vnútroblok - obytný komplex, ktorý tvoria 4 bytové domy poprepájané parterom. Pre ľahšiu orientáciu sú domy farebne rozlíšené - dva z nich sú ladené do šeda, jeden do červena a jeden do žlta. Farebnosťou sú inšpirované bytovým domom stojacim na vedľajšom pozemku. Okrem funkcie bývania sa tu nachádza denný stacionár pre deti a množstvo iných spoločenských priestorov. Tie sú všestranne využiteľné širokou škálou obyvateľstva. Narábam s priestormi verejnými, poloverejnými, polosúkromnými i súkromnými. Ľudia sa môžu slobodne stretávať v parteri na káve, vo dvore pri detskom ihrisku... Pre obyvateľov bytových domov sú vytvorené spoločenské miestnosti s prístupom na pochôdznu strechu, kde sa nachádzajú komunitné záhrady a tiež prístupy na extenzívnu zelenú strechu najvyššieho podlažia. Každý zo štyroch objektov má aj vnútorné zasklené terasy. Domy stojace oproti sebe sú prepojené lávkami, ktoré do týchto terás ústia. Celý koncept tvorí "sieť" navzájom poprepájaných stretávacích priestorov.
Klíčová slova:bytový dom, vnútroblok, verejný priestor, sieť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně