20. 1. 2020  10:55 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návštevnícke centrum ZOO Bojnice
Autor: Ing. arch. Milan Kupčo
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Matúš Kollár
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návštevnícke centrum ZOO Bojnice
Abstrakt:Cieľom záverečnej diplomovej práce je navrhnúť nové Návštevnícke centrum Zoo Bojnice v zmysle urbanisticko – architektonických zásad, ktoré vyplývajú z riešenia preddiplomovej práce. Riešenie preddiplomovej práce spočívalo v revitalizácií areálu Zoo Bojnice a vo vytvorení vízie komplexného urbanistického návrhu pre prípadné rozšírenie areálu. Hlavnou ideou modernej Zoo je vytvorenie rozvolnenej urbanistickej zástavby v podobe pavilónov, ktorých osadenie je so súladom prírodného rázu krajiny a morfológiou terénu. Návrh Návštevníckeho centra v novej polohe rieši zázemie pre vedenie zoo, vzdelávaciu funkciu pre školy a prvý kontakt návštevníka so zoo. Architektúra centra je riešená ako pavilónová zástavba integrovaná do terénu, a ponúka interaktívnu výhliadku na prirodzené biotopy zvierat v rámci jednotlivých svetov.
Klíčová slova:návštevnícke centrum zoo, výhliadka, moderná zoo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně