24. 1. 2020  5:36 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návštevnícke centrum ZOO Bojnice
Autor: Ing. arch. Eva Vdolečková
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Matúš Kollár
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návštevnícke centrum ZOO Bojnice
Abstrakt:Zoologická záhrada v Bojniciach sa stala národnou zoologickou záhradou. Na Slovensku je unikátna. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť nové Návštevnícke centrum. Stavba má byť navrhnutá tak, aby z architektonického, urbanistického, funkčného hľadiska spĺňala požiadavky zoologickej záhrady. Skĺbiť v sebe vlastnosti tak, aby zlepšila fungovanie celého areálu. Zadaná téma ponúkala rôzne riešenia. Pre vytvorenie toho najvhodnejšieho bolo nutné vytvoriť komplexné analýzy celého územia ale aj návšteva samotnej zoo. V praxi sme videli najväčšie problémy, ktoré treba riešiť. Samozrejme nie je možné urobiť všetky zásahy naraz. Pomocou etapizácie sa však dá docieliť postupné upravenie areálu. V prvej polovici navrhovania sme sa zamerali na jednoduchšie – urbanistické zásahy. Navrhli sme nový spôsob zásobovania výbehov a trasovania návštevníkov, systém usporiadania prevádzok a služieb. Vytvorili sme Design manuál, ktorým by sa mali riadiť pri navrhovaní ďalších etáp vývoja. V druhej etape sme sa zamerali na konkrétnejšie, náročnejšie problémy, akými sa javia vstupy do zoologickej záhrady. Momentálne sa tam nachádzajú dva. Jeden pre zásobovanie a druhý pre návštevníkov. Vstup pre návštevníkov je kapacitne nedostačujúci a preto je potrebné ho rozšíriť vytvorením nového vstupu v hornej časti zoologickej záhrady a s ním aj návštevnícke centrum. V budúcnosti sa bude záhrada rozširovať práve týmto smerom, vstup sa dostane do centra zoologickej záhrady. Stavba by mala poskytovať priestory pre zamestnancov, zahŕňať služby pre návštevníkov, no hlavne vytvoriť podmienky pre nový druh zvieraťa. Svojou architektúrou a urbanistickým riešením by nemala narúšať prirodzené okolie lesov, no zároveň by mala vytvoriť akcent v prostredí a pôsobila by ako atraktívny bod pre návštevníkov. Súčasťou návštevníckeho centra bude aj výbeh pre žirafy. Prínos nového druhu zvieraťa do zoologickej záhrady priláka nových návštevníkov.
Klíčová slova:zoo, návštevnícke centrum, výbeh pre žirafy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně