20. 1. 2020  11:23 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návštevnícke centrum ZOO Bojnice
Autor: Ing. arch. Jana Novacká
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Matúš Kollár
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návštevnícke centrum ZOO Bojnice
Abstrakt:Zadaním diplomovej práce bol návrh budovy návštevníckeho centra v areály Národnej ZOO Bojnice. Návrh architektonickej štúdie vychádzal z podrobných urbanistických a prevádzkových analýz preddiplomovej práce, z ktorých vyplynuli najdôležitejšie determinanty pre návrh samotnej architektúry budovy návštevníckeho centra. Keďže ide o národu ZOO, cieľom bolo vytvoriť víziu pre celkové zatraktívnenie tohto zložitého komplexu a vyriešenie najväčších problémov. Návrh analyzuje a rieši nie len na urbanistické a architektonické vzťahy, ale taktiež celý súbor ekosystémov, ktoré spolu musia v areály ZOO prevádzkovo fungovať. Návrh sa v prvej fáze zameriava na reorganizáciu celého areálu ZOO a vytvorenie dizajn manuálu, s vytýčením potenciálov pre zlepšenie jej stavu, vzhľadom k jej statusu – národná ZOO. V druhej fáze diplomovej práce, je návrh zameraný na ťažiskový bod hlavného vstupu do areálu, kde je situovaný návrh návštevníckeho centra ako akumulačný bod pre návštevníkov, doplnený o atraktívne služby – edukačný blok, kaviareň a darčekový obchod. Samotné centrum ponúka priestory nie len pre návštevníkov, ale aj samotných zamestnancov – nový administratívny blok. Poskytuje priehľady k jednotlivým výbehom zvierat bez narušenia ich psychickej pohody a výhľad na Národnú kultúrnu pamiatku Bojnický zámok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti vstupu do ZOO.
Klíčová slova:zoo, návštevnícke centrum, Bojnice

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně