20. 1. 2020  9:38 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Tenisový klub s reštauráciou - Pri Habánskom mlyne
Autor: Ing. arch. Marek Takáč
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Tenisový klub s reštauráciou - Pri Habánskom mlyne
Abstrakt:Predmetom projektu je novostavba tenisového centra s reštauráciou a s drobnou polyfunkciou v lokalite Staré mesto v Bratislave. Pri voľbe dispozičných vzťahov a technického spracovania som vychádzal z požiadaviek danej lokality. Objekt je situovaný paralelne s osou ulice Pri Habánskom mlyne vo veľmi tichej časti mesta. Proporcie objektu a jeho umiestnenie sú riešené s ohľadom na svetové strany a legislatívne normy. Nosný systém je založený na základových pätkách zo železobetónu C 20/25. Nosná konštrukcia tenisového klubu je tvorená obojsmerným skeletom. Obvodové steny sú v podzemnom podlaží skladané z debniacich tvaroviek DT Vital 500x400x250mm. V nadzemných podlažiach je použité murivo Heluz supertherm 38 STI 247x380x238 na obvodových stenách a vnútri murivo Phorotherm akustik hrúbky 250 a 140. Vodorovné konštrukcie sú monolitické železobetónové stropné dosky hrúbky 200mm. Objekt je zastrešený nepochôdznou plochou strechou a nepochôdznou presklenou strechou so spádmi od 2,0 po 6,7%. Zasklené steny objektu sú z hliníkovým profilom a s izolačným dvoj sklom. Vstup do objektu pre motorové vozidlá je obmedzený pre zásobovanie z parkoviska na západnej strane objektu a je riešený exteriérovou rampou so sklonom 7,8%. Pri budove sa nachádza 40 parkovacích miest a 3 miesta pre návštevníkov s obmedzenou schopnosťou pohybu. Hlavné vstupy do budovy sú z východnej a západnej strany a hlavný vstup pre zásobovanie a zamestnancov je z južnej strany. Objekt tenisového klubu je čiastočne podpivničený a má dve nadzemné podlažia. V podzemnej časti sa nachádza zóna skladov a technického zabezpečenia budovy a taktiež zóna šatní zamestnancov. Na prvom nadzemnom podlaží je navrhovaná kuchyňa, obchod, konferenčná miestnosť, šatne pre návštevníkov a trénera a sociálne zariadenia pre športovcov prístupné z exteriéru. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza reštaurácia so zázemím pre čašníkov, masážny salón a administratívna časť budovy. Tenisový klub spĺňa všetky kritéria podľa STN 730540 a jeho energetická. bilancia ho radí medzi veľmi úsporné objekty.
Klíčová slova:Tenisový klub, Reštaurácia, Pri Habánskom mlyne

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 5 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně