6. 4. 2020  14:17 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Rezidencia veľvyslanca
Autor: Ing. arch. Vratislav Dugovič
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rezidencia veľvyslanca
Abstrakt:Predmetom riešenia tejto bakalárskej práce bola rezidenčná vila pre veľvyslanca na ulici kráľovské údolie v Bratislave. Jej náplňou bolo vyhotovenie projektu dokumentácie pre stavebné konanie od počiatočnej myšlienky cez koncept, štúdiu až po finálny návrh. Prechod cez všetky tieto fázy s neodmysliteľným prihliadaním na typologické, obytné, dispozičné, technické, konštrukčné a iné požiadavky naplno preveril schopnosť využívať poznatky nadobudnuté počas bakalárskeho štúdia. Kvantum dokumentácie, ktorá by ani z ďaleka nepostačovala do praxe nás preskúšala a ukázala o čo v živote pôjde. Nespočetné množstvo výpisov, textových správ cez konštrukčné výkresy všetkých možných druhov len dokazuje že tento odbor patrí medzi jeden z tých najnáročnejších. Schopnosť splietať a hľadať nové cesty pri tvorbe architektúry, ktorá nemá hranice je to čo sme si počas štúdia na tejto škole zdokonaľovali. Znalosti ktoré som si znásoboval počas štúdia som naplno venoval tomuto celému zadaniu od počiatku až do konca. Prácu mi dopĺňajú texty a výkresy v mierke a model vily.
Klíčová slova:predmet, vila, riešenie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 5 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně