Feb 25, 2020   7:58 a.m. Frederik
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identification number: 443
University e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:residential villa for an ambassador
Written by (author): Ing. arch. Vratislav Dugovič
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rezidencia veľvyslanca
Summary:Predmetom riešenia tejto bakalárskej práce bola rezidenčná vila pre veľvyslanca na ulici kráľovské údolie v Bratislave. Jej náplňou bolo vyhotovenie projektu dokumentácie pre stavebné konanie od počiatočnej myšlienky cez koncept, štúdiu až po finálny návrh. Prechod cez všetky tieto fázy s neodmysliteľným prihliadaním na typologické, obytné, dispozičné, technické, konštrukčné a iné požiadavky naplno preveril schopnosť využívať poznatky nadobudnuté počas bakalárskeho štúdia. Kvantum dokumentácie, ktorá by ani z ďaleka nepostačovala do praxe nás preskúšala a ukázala o čo v živote pôjde. Nespočetné množstvo výpisov, textových správ cez konštrukčné výkresy všetkých možných druhov len dokazuje že tento odbor patrí medzi jeden z tých najnáročnejších. Schopnosť splietať a hľadať nové cesty pri tvorbe architektúry, ktorá nemá hranice je to čo sme si počas štúdia na tejto škole zdokonaľovali. Znalosti ktoré som si znásoboval počas štúdia som naplno venoval tomuto celému zadaniu od počiatku až do konca. Prácu mi dopĺňajú texty a výkresy v mierke a model vily.
Key words:predmet, vila, riešenie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited