23. 1. 2020  22:17 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Tenisový klub s reštauráciou - Pri Habánskom mlyne
Autor: Ing. arch. Tatiana Švecová
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Tenisový klub s reštauráciou - Pri Habánskom mlyne
Abstrakt:Vo svojej bakalárskej práci som sa venovala riešeniu návrhu budovy určenej pre verejnosť a jej športové a voľnočasové využitie a to konkrétne -- tenisový klub. Okrem samotného návrhu budovy, jej dispozičného, konštrukčného, resp. celkového architektonického návrhu bolo takisto dôležité aj urbanistické riešenie situácie na zadanom pozemku, ktorý je pomerne rozsiahly a bolo nutné sa vysporiadať s viacerými problémami a prekážkami. Usporiadanie exteriérových plôch je riešené z hľadiska funkčno-prevádzkového účelne a prehľadne tak, aby zatraktívnilo danú prevažne obytnú štvrť a vytvorilo atraktívnu zónu určenú pre oddych, relax a športové aktivity v príjemnom prostredí pre širokú verejnosť. Riešenie mojej práce spočíva v návrhu dvojpodlažnej budovy s nasledujúcou funkčnou náplňou -- šport, stravovanie a kultúra. Otvorený priestor reštaurácie na prízemí ponúka kompletné stravovacie služby pre približne 60 stravníkov s možnosťou prechodu do exteriéru. Pre rovnaký počet návštevníkov sú navrhované aj priestory pre športovcov a fanúšikov, ktoré zahŕňajú šatne, hygienu a dve menšie prevádzky predajného charakteru. Okrem toho budova disponuje priestormi pre členov tenisového klubu -- športovcov, trénerov a iných návštevníkov, pre ktorých sú tu k dispozícii veľkorysé priestory pre prezentáciu klubu, spoločenské aktivity, štúdium a teoretickú prípravu. Priestory technického zabezpečenia budovy sú orientované v suteréne, takisto ako aj zázemie reštaurácie -- kuchyňa a ostatné priestory potrebné pre bezproblémový chod prevádzky reštaurácie. Počas mojej práce vo viacerých úrovniach rozpracovanosti-- od teoretickej prípravy cez architektonickú štúdiu až po mierkové prehĺbenie - som zhodnotila a riešila všetky otázky a úlohy danej problematiky.
Klíčová slova:tenisový klub, šport, reštaurácia

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně