25. 1. 2020  19:09 Gejza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Autosalón s autoservisom
Autor: Ing. arch. Zuzana Koniarová
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Autosalón s autoservisom
Abstrakt:Riešený objekt sa nachádza na Trnavskej ceste, v mestskej časti Ružinov v Bratislave. Miesto výstavby autosalónu má priamy súvis s existujúcimi štruktúrami v území. Témou bakalárskej práce je Autosalón s autoservisom. Hlavným zadaním tejto práce bolo správne navrhnúť a umiestniť objekt na pozemok a využiť pri tom potenciály a odstrániť problémy tohto pozemku. Autosalón a autoservis sú objekty občianskej vybavenosti so špecifickou prevádzkou a funkčno - prevádzkovými vzťahmi a parametrami. Hlavne autosalón má vysoké nároky aj na esteticko -- architektonické stvárnenie a to ako z exteriéru, tak aj v interiéri. Tieto základné determinanty tohto typu prevádzky boli v návrhu plne zohľadnené. Autosalón je určený na prezentáciu hybridných automobilov a elektromobilov rôznych výrobcov a prezentáciu alternatívnych zdrojov dopravy, čo výrazne ovplyvnilo celkový koncept budovy. Pri pohľade z hlavnej komunikácie na čelnú fasádu objekt vyzerá ako klasický autosalón, ale pri vstupe do interiéru je nosným prvkom veľké presklené zelené atrium, kde sa prezentujú elektromobily. Zelené atrium je zvolené pre demonštráciu toho, že napriek tomu, že automobily zväčša prírodu poškodzujú, môžu byť vďaka alternatívnym zdrojom autá a príroda vo väčšej symbióze. Hmota budovy evokuje dynamiku plynulého pohybu, dynamický charakter je vyakcentovaný materiálovým riešením fasády, aj jeho vzájomným rozčlenením a mierkou. Čelná fasáda a všetky fasády okolo atria sú celé zasklené, takže priestor atria je cez sklá vnímateľný aj z exteriéru budovy. Atrium má okrem koncepčného hľadiska aj architektonicko-estetický zámer, vďaka nemu bude celá budova vzájomne vizuálne aj prevádzkovo poprepájaná, cez atrium je prístupná každá časť prízemného podlažia. Konštrukčný systém je kombinovaný -- železobetónové stĺpy v časti atria a presklenej čelnej fasády a obvodové steny z pórobetónových tvaroviek.
Klíčová slova:autosalon, atrium, autoservis

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně