21. 1. 2020  0:40 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Centrum vínnej kultúry, Skalica
Autor: Ing. arch. Ing. Štefan Rafanides
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Centrum vínnej kultúry, Skalica
Abstrakt:Cieľom tejto práce je vybudovať Centrum vínnej kultúry v Skalici a tým oživiť cestovný ruch pomocou vínnej turistiky. Navrhovaný objekt by mal tvoriť centrum s atrakciami nielen počas konania Vínnych ciest ale aj po celý rok. Vhodná lokalita na úpätí vinohradov, blízkosť golfového ihriska a sieť cyklistických a turistických chodníkov sú predpokladom vysokej návštevnosti komplexu a napomáhajú zlučovaniu rekreácií. Počas celej prehliadky komplexu sa verejnosti naskytá veľké množstvo rozmanitých výhľadov na okolitú krajinu. Areál je prevádzkovo rozdelený na výrobnú a prezentačnú časť. Návštevník dostane komplexný prehľad od tradičných remesiel spojených s vinárstvom až po súčasné trendy vo výrobe vína. Budova svojím tvarom a materiálovým zložením vhodne dopĺňa siluetu vinohradov s tradičnými vínnymi stavbami.
Klíčová slova:vinárstvo, výroba, prezentácia

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně