20. 1. 2020  10:07 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Polyfunkčný bytový dom, Galvaniho ul., Bratislava
Autor: Ing. arch. Gabriela Masláková
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfunkčný bytový dom, Galvaniho ul., Bratislava
Abstrakt:1.5 ABSTRAKT Téma: Polyfunkčný bytový dom, Galvániho ul., Trnávka, Bratislava Kľúčové slová: polyfunkcia, bytový dom, Bratislava, hybrid Študent: Gabriela Masláková Vedúci práce: Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. Garant predmetu:Doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. Témou bakalárskej práce bolo navrhnutie objektu polyfunkčného bytového domu v Trnávke na Galvániho ulici. Riešená lokalita sa nachádza v okrajovej časti Bratislavy v mestskej časti Trnávka. Charakter tejto oblasti má nepriaznivý vplyv na atraktivitu územia. Výrazným negatívnym vplyvom je hluk a znečistenie od Galvániho ulice. Ďalšími negatívami sú nedostatok zelene, zanedbaný verejný priestor, a zlá dostupnosť do centra mesta. Zámerom bolo vytvoriť "horizontálny hybrid - bariéru" ktorý na jednej strane eliminuje problémové faktory a na druhej strane skvalitňuje mestské prostredie a vytvára prívetivé prostredie pre bývanie. Bakalárska práca obsahuje spracovanie architektonického návrhu ako projektu pre územné konanie a ďalej spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, vrátanie vybraných konštrukčných detailov a materiálového riešenia objektu. Jej súčasťou je aj sprievodná a súhrnná technická správa s podrobnejším popisom riešenia. Záver práce obsahuje analýzu úspešnosti eliminácie negatívnych vplyvov prostredia a zlepšenia kvality prostredia v rámci riešeného pozemku a okolia.
Klíčová slova:bytový dom, hybrid, polyfunkcia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně