26. 1. 2020  16:59 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Polyfunkčný bytový dom, Galvaniho ul., Bratislava
Autor: Ing. arch. Martin Matuš
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. akad. arch. Vladimír Bahna, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfunkčný bytový dom, Galvaniho ul., Bratislava
Abstrakt:Projekt bakalárskej práce polyfunkčného bytového domu, bol umiestnený v mojom prípade v bratislavskej mestskej časti Trnávka na Galvániho ulici. Pozemok sa nachádza v zóne bytových novostavieb, a podľa územného plánu sa tu kalkuluje so zmiešanou zástavbou vybavenosti a bývania. V mojom návrhu na územné konanie som zachytil vlastný názor na riešenie lokality, a to nie len predpísaného pozemku, ale všetkej zastavateľnej plochy v okolí existujúcich bytových domov. Koncept sa snažil odfiltrovať hluk z ulice od bývania a poskytnúť plnohodnotnú štvrť na bývanie, prácu a život samotný. Územie je dotvorené exteriérovými plochami, pergolami, sedením, oddychovými plochami s možnosťou umiestenia umeleckých diel, športoviskami či exteriérovým parkovaním. Objekt samotný je situovaný pri hlavnej ceste (Galvániho ul.), ku ktorej je otočený uzavretou pavlačou s predsadeným akustickým zasklením, čím eliminuje hluk v bytoch. Materiálovo je riešený v kombinácií bielej štukovej omietky, dreveného obkladu a skla. Akcetujúcim materiálom je pohľadový betón. V parteri sú umiestné rôzne prevádzky s exteriérovým zásobovaním. Maximálna podlažnosť objektu je predpísaná pre pozemok na 7 nadzemných podlaží, avšak v mojom návrhu je objekt päť podlažný s ustúpeným šiestym podlažím, ktoré definuje hmotovú originalitu budovy. Podlažnosť bola navrhnutá tak, aby zabránila tieneniu ubytovni na vedľajšom pozemku. Byty sú orientované na západ, v rôznych veľkostiach, od jednoizbového až po trojizbové s bálkonom alebo loggiou. Strecha objektu je riešená ako spoločný priestor pre obyvateľov objektu. V polyfunkčnom objekte sa nachádza podzemná garáž, päť prevádzak občianskej vybavenosti a 29 bytov.
Klíčová slova:omietka, sklo, pavlač, drevo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně