21. 1. 2020  1:16 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Pavilón hudby
Autor: Bc. Igor Machata
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Pavilón hudby
Abstrakt:Zadaním bakalárskej práce bolo navrhnutie objektu hudobného pavilónu pri Štrkoveckom jazere. Pozemok sa nachádza v priamej náväznosti na vodnú plochu. Bakalárska práca obsahuje spracovanie architektonickej štúdie ako projektu na územné konanie a následné prehĺbenie do dokumentácie pre stavebné povolenie, vrátané vybraných konštrukčných detailov. Ďalej práca obsahuje sprievodnú správu a súhrnnú technickú správu, ktoré podrobne opisujú riešenie. Práca napĺňa všetky požadované kritériá, ukazuje osobný pohľad autora na možnosť riešenia zadania hudobného pavilónu.
Klíčová slova:škola, občianska stavba, hudba

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně