28. 1. 2020  23:19 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Galéria
Autor: Ing. arch. Monika Matisová
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Galéria
Abstrakt:Cieľom tejto záverečnej bakalárskej práce bolo navrhnúť a vyriešiť architektonický projekt pre územné a stavebné konanie galérie pri Štrkoveckom jazere na ulici Sabinovskej v mestskej časti Bratislava -- Ružinov. Táto oblasť disponuje mnohými kvalitami ako rovinatý terén, priamy kontakt so Štrkoveckým jazerom a pokojné prostredie mestskej časti Ružinov. Galéria by mala oživiť a skultúrniť celú oblasť. Tvar aj hmotové riešenie galérie vychádza z prevádzkového usporiadania jednotlivých častí galérie. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza vstup do galérie, ktorý je obohatený vonkajšou expozíciou umiestnenou v prechodnej časti tzv. štrbine. Obohacujúcou časťou pre širšiu verejnosť je reštaurácia so vstupom umiestneným tiež v štrbine. Líniový prechod okoloidúcich lemuje hlavné priečelie. Budova je je dvojpodlažná. Konštrukciou objektu je pravidelný skelet , v niektorých častiach prechádzajúci do nosných stien. Vykonzolovaná časť je vystužená šikmými stĺpmi a diagonálne stužená nerezovými spriahnutými prútmi. Čo sa týka materiálového riešenia budovy, som zvolila betónový fasádny obklad s imitáciou pohľadového betónu, ktorý je prerušovaný preskelennými časťami. Hmota tak pôsobí subtílne a čisto. Dlhodobá práca a hľadanie rôznych riešení na tomto projekte ma obohatili a priniesli mnoho nových skúsenosti, ktoré verím , že neskôr využijem v praxi.
Klíčová slova:reštaurácia, umenie, geléria

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně