20. 1. 2020  9:19 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Pavilón hudby
Autor: Ing. arch. Filip Marčák
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Andrej Alexy
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Pavilón hudby
Abstrakt:Predmetom tejto bakalárskej práce je vytvorenie návrhu architektonického diela na úrovni projektu pre územné a stavebné konanie. Témou tejto bakalárskej práce je navrhnúť objekt pavilónu hudby v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Vymedzený pozemok pre toto zadanie sa nachádza v priamej nádväznosti na Štrkovecké jazero z jeho východnej strany. Tento fakt sa stáva hlavným determinantom pre tvorbu a samotný návrh pavilónu hudby. Ponúka tak benefity mestskosti, vďaka svojej polohe ale aj kvality podmienené existenciou prírodnej, plošnej dominanty jazera. Okolie je definovateľné ako kľudné, s dobrými komunikačními prístupmi a pešími trasami. Navrhovaný objekt sa preto v maximalnej miere otvára smerom k jazeru a ponúka priestor pre sekundárne aktivity v priestore medzi vodou a navrhovaným objektom. Na druhej strane, kde sa nachádzajú učebne je obohnaný objekt múrom, ktorý vytvára akúsi kľudovú zónu medzi okolím a samotnou učebňou. Zástavba v blízkosti pozemku je rozvoľnená z veľkej časti tvoriaca nízku až strednú podlažnosť. Prevažnú časť okolitej zástavby tvorí bývanie s dostatečnou občianskou vybavenosťou. Bytové domy sú lineárne s piatimi nadzemnými podlažiami, čo predstavuje približne pätnásť metrov. Objem pavilónu preto nepresahuje v prepočte dve nadzemné podlažia z dôvodu možného zabránenia existujúcim výhľadom residentov v okolí. Forma a kompozícia hmoty výchadza z prevádzkových požiadaviek kladených na program výučby hudby a v neposlednom rade s kompozičného celku okolia. Biele prevedenie fasády objektu jemne a decentne vstupuje do prostredia a poukazuje na seba nevnucujúcim spôsobom. Objekt sa snaží svojou jednoduchosťou pozdvihnúť význam jazera a v istej súhre podporovať tento vzťah. Cieľom je vytvoriť vo všetkých smeroch a ohľadoch podporujúci aspekt pre tvorbu hudby a zároveň pobytový a relaxačný priestor pre všetkých.
Klíčová slova:hudba, pavilón, jazero, minimalizmus

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně