28. 1. 2020  23:03 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Galéria
Autor: Bc. Sára Malyszová
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. akad. arch. Vladimír Bahna, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Galéria
Abstrakt:Predmetom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť objekt galérie v zadanej lokalite na Sabinovskej ulici v Ružinove. Riešený pozemok sa nachádza medzi radovou bytovou zástavbou a Štrkoveckým jazerom. Na pozemku sú parkovacie miesta pre návštevníkov ako aj pre zamestnancov galérie. Stavba má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. Podzemná garáž je napojená pomocou rampy na existujúcu verejnú komunikáciu. Podzemné podlažie tvorí technické zázemie budovy, hygiena, podzemné parkovisko a sklady. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza výstavný priestor- stála expozícia, administratíva, hygiena a reštaurácia a na druhom nadzemnom podlaží je taktiež výstavný priestor- dočasná expozícia, prednášková sála, sklady a terasa. Nosný systém je riešený ako monolitický železobetónový s monolitickými železobetónovými stropmi a stužujúcimi vencami. Základovú konštrukciu tvorí železobetónová vaňa, ktorú bolo nutné riešiť kvôli vysokej hladine podzemnej vody. Bakalárska práca sa rieši od architektonického návrhu ako projektu pre územné konanie ,spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, po realizačný projekt, vrátane materiálového riešenia objektu a vybraných konštrukčných detailov. Súčasťou práce je sprievodná a súhrnná technická správa.
Klíčová slova: Štrkovecké jazero, projekt, galéria

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně