20. 1. 2020  16:43 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Apartmány Technik
Autor: Ing. arch. Michal Krcho
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Apartmány Technik
Abstrakt:Témou bakalárskej práce bol návrh Apartmánu Technik v centre mesta v tesnej blízkosti Slovenskej technickej univerzity. Zvolený stavebný pozemok sa nachádza v Bratislave medzi ulicami Imricha Karvaša, Školská, Slovanská a Radlinského. Funkčná náplň okolia stavby je veľmi rôznorodá podobne ako aj okolité stavebné objemy. Cieľom návrhu bolo dotvorenie časti mesta v kontexte s okolím a vytvorenie funkčného a zaujímavého celku vhodného ako pre život študentov, tak aj obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta Bratislavy. Navrhnutý objekt reaguje na okolitú zástavbu a potreby Slovenskej technickej univerzity, ktorá momentálne nedisponuje žiadnym kvalitným ubytovaním v kombinácii s výučbou a tvorbou. Výsledkom štúdie a analýz pozemku a jeho okolia bol vytvorený návrh, ktorý podporuje otvorenosť , multifunkciu, a v neposlednej rade kvalitné prechodné ubytovanie nielen pre študentov ale aj pre pedagógov a zahraničných hostí, ktorý sú ubytovaný v jednom objekte. Objekt je spojený spoločnými priestormi študovní, knižnice, ateliérov a spoločného viacúčelového priestoru stravovania, výstav a oddychu. Doplnkovými priestormi ubytovania sú priestory služieb (kopicentrum, papiernictvo, kníhkupectvo s kávou a čajom) a menšieho kancelárskeho priestoru k voľnému prenájmu. Tento mix funkcií a prevádzok podporuje spoluprácu medzi študentmi pedagógmi a hosťami napríklad vo forme medzinárodných workshopov, výstav a podobne.
Klíčová slova:študentské ubytovanie, internát, hotel, apartmány, Vierendeelov nosník

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně