6. 4. 2020  14:45 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikačné číslo: 443
Univerzitný e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ILKOVIČOVÁ, Ľ. -- ILKOVIČ, J. Diversification of activities - supposition of rural settlements space development. In BALKOVÁ, M. -- SZABÓOVÁ, T. Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. Architectura - Construction - Technology - Safety - Logistics / Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika [elektronický zdroj]. Nitra, Slovakia: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, s. 22--29. ISBN 978-80-552-2068-0.

Originálny názov: Diversification of activities - supposition of rural settlements space development
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (50%)
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (50%)
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. Architectura - Construction - Technology - Safety - Logistics / Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika [elektronický zdroj]
Podnázov:
Od strany: 22
Do strany: 29
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Posledná zmena: 02.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

BALKOVÁ, M. -- SZABÓOVÁ, T. Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. Architectura - Construction - Technology - Safety - Logistics / Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika [elektronický zdroj]. Nitra, Slovakia: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. ISBN 978-80-552-2068-0.

Originálny názov: Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. Architectura - Construction - Technology - Safety - Logistics / Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika [elektronický zdroj]
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Milada Balková
Tímea Szabóová
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-2068-0
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Miesto vydania: Nitra, Slovakia
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 11.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)