Sep 25, 2020   0:04 a.m. Vladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identification number: 443
University e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 

     
     Final thesis     
     
Publications     Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:
Identity of the Architecture of Industry
Written by (author):
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Department:
Opponent:Ing. arch. Štefan Moravčík
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Identita architektúry priemyslu
Summary:Architektúra stavieb pre priemyselnú výrobu patrí typologicky k najmladším druhom architektúry. Prešla relatívne zložitou cestou viac ako dvojstoročného vývoja od industriálu,cez modernu a prevažne bezmennú, bezcennú architektúru sedemdesiatych rokov, cez architektonicky prebúdzajúce sa obdobie konca dvadsiateho storočia, až po súčasnosť so silným vplyvom globalizačných trendov. Dnes opäť nachádza miesto medzi najkvalitnejšími architektúrami, ktoré identitu architektúry priemyslu zásadne menia. Výroba je viazaná na obchod, kde spôsob distribúcie, druh predaja a samotná značka produktu determinuje silu tohto vzťahu, ktorý sa transformuje do komplexného architektonického riešenia. Súčasná komercia vplýva na architektúru výrobných podnikov, na ich identitu. Nástroje riadenia podnikov nepochybne patria k teoretickým východiskám moderného navrhovania priemyselných súborov a ich korporátneho dizajnu. Pri ich profesionálnom využití sa architektúra stavieb priemyselných podnikov stáva zaujímavou, zážitkovou rovnako pre jej užívateľa ako aj pre pozorovateľa.
Key words:architektúra,, priemysel, , kultúra výroby,, identita, imidž

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited