Oct 22, 2019   11:39 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kaliňák, PhD.
Identification number: 4447
University e-mail: michal.kalinak [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)
Department chief official - Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Placements     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viera Barátová
Sekundárne metabolity izolátu vláknitej huby i9b z lignitu
May 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Bezek
Vplyv zdroja uhlíka na metabolický profil vláknitých húb
May 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Bielik
Metabolizmus Trichoderma atroviride sledovaný pomocou značených izotopov
May 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Katarína Biskupičová
Sledovanie biologických tekutín pomocou NMR
May 2007Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Blahunka
Regulácia metabolizmu glutamátu v hube Trichoderma atroviride
May 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Margaréta Guttenová
Zmeny metabolizmu húb pri prechode do anaerobiózy
May 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Noémi Halászová
Vplyv vonkajšieho prostredia na metabolóm Trichoderma atroviride
May 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tímea Hobothová
Komparatívne štúdium vnútrobunkového zloženia rôznych vláknitých húb
May 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Soňa Hroncová
Určenie štruktúry peptidov s prirodzeným izotopovým zastúpením pomocou NMR
May 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kopčík
Porovnanie kvantifikačných metód v NMR metabolomike a ich aplikácia pri štúdiu vláknitých húb
May 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kopčík
Quantification by CRAFT Method and Its Use in Metabolomic Studies
May 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Edina Méhesová
Určenie štruktúrnych parametrov proteínu G (GB1) z nameraných NMR dát
May 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Edina Méhesová
Určovanie štruktúry proteínov pomocou NMR spektroskopie
May 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Sakalášová
Metabolic Reactions of Filamentous Fungi to Oxidative Stress
May 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Laura Siváková
The Use of NMR Spectroscopy in the Study of Genetically Modified Filamentous Fungi
May 2018Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Škorík
Metabolické pochody vláknitých húb pri konidiácii a klíčení
May 2010Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Škorík
Metabolizmus vláknitých húb počas životného cyklu
May 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Noémi Valacsayová
Priradenie NMR signálov a štruktúrne vlastnosti SH3 domény kuracieho alfa-spektrínu
May 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Noémi Valacsayová
Využitie moderných a rýchlych metód pri meraní viacrozmerných NMR spektier proteínov
May 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress