26. 10. 2020  12:11 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Kaliňák, PhD.
Identifikačné číslo: 4447
Univerzitný e-mail: michal.kalinak [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
Vedúci oddelenia - Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)

     
     
     
Záverečná práca
     
Projekty
     
     Stáže          
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.Stav
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viera Barátová
Sekundárne metabolity izolátu vláknitej huby i9b z lignitu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Aneta Bauerová
NMR metabolomika organel
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Bezek
Vplyv zdroja uhlíka na metabolický profil vláknitých húb
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Jakub Bielik
Metabolizmus Trichoderma atroviride sledovaný pomocou značených izotopov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Katarína Biskupičová
Sledovanie biologických tekutín pomocou NMR
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jakub Blahunka
Regulácia metabolizmu glutamátu v hube Trichoderma atroviride
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Margaréta Guttenová
Zmeny metabolizmu húb pri prechode do anaerobiózy
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Noémi Halászová
Vplyv vonkajšieho prostredia na metabolóm Trichoderma atroviride
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Tímea Hobothová
Komparatívne štúdium vnútrobunkového zloženia rôznych vláknitých húb
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Soňa Hroncová
Určenie štruktúry peptidov s prirodzeným izotopovým zastúpením pomocou NMR
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Kopčík
Kvantifikácia metódou CRAFT a jej použitie pri metabolomických štúdiách
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Martin Kopčík
Porovnanie kvantifikačných metód v NMR metabolomike a ich aplikácia pri štúdiu vláknitých húb
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Edina Méhesová
Určenie štruktúrnych parametrov proteínu G (GB1) z nameraných NMR dát
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Edina Méhesová
Určovanie štruktúry proteínov pomocou NMR spektroskopie
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Sakalášová
Metabolické reakcie vláknitých húb na oxidačný stres
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Laura Siváková
Využitie NMR spektroskopie pri štúdiu geneticky pozmenených vláknitých húb
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Škorík
Metabolické pochody vláknitých húb pri konidiácii a klíčení
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Škorík
Metabolizmus vláknitých húb počas životného cyklu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Noémi Valacsayová
Priradenie NMR signálov a štruktúrne vlastnosti SH3 domény kuracieho alfa-spektrínu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Noémi Valacsayová
Využitie moderných a rýchlych metód pri meraní viacrozmerných NMR spektier proteínov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná