23. 10. 2020  1:24 Alojza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Kuruc, PhD.
Identifikačné číslo: 4465
Univerzitný e-mail: martin.kuruc [at] stuba.sk
 
Vedúci VS - Výpočtové stredisko (FAD)
Vedúci oddelenia - Výpočtové stredisko (FAD)

     
Absolvent     Záverečná práca
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Strategické rozvojové dokumenty spoločného programu rozvoja obcí Jarovce, Rusovce a Čunovo
Autor:
Pracovisko:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: Ing. Martin Kuruc, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Strategické rozvojové dokumenty spoločného programu rozvoja obcí Jarovce, Rusovce a Čunovo
Abstrakt:
Záverečná práca sa zameriava na spracovanie strategických dokumentov pre mestské časti Bratislavy: Jarovce, Rusovce a Čunovo. Práca je rozdelená do troch základných častí. Prvú časť tvorí Spoločný program rozvoja obcí Jarovce, Rusovce, Čunovo, ktorý je zameraný na analýzu územia a následné vytvorenie vhodnej stratégie rozvoja pre riešené územie. Druhá časť práce pozostáva z textovej časti Územného plánu obcí Jarovce, Rusovce, Čunovo, ktorej úlohou je komplexné riešenie priestorového usporiadanie a funkčného využívania riešeného územia v dlhodobom časovom horizonte. Vypracovanie Územného plánu obcí Jarovce, Rusovce, Čunovo vychádza nie len z podkladov a nadradenej dokumentácie, ale nadväzuje na stratégiu zadefinovanú v Spoločnom programe rozvoja obcí Jarovce, Rusovce, Čunovo. Poslednú časť práce tvoria grafické výstupy Územného plánu obcí Jarovce, Rusovce, Čunovo. Grafické výstupy sa zameriavajú na priestorovú analýzu územia, implementáciu zadefinovanej stratégie a zobrazenie zmien v riešenom území. Hlavným cieľom práce bolo zanalyzovať riešené územie a vytvoriť strategické dokumenty, ktoré využijú potenciál územia v súlade s udržateľným rozvojom územia.
Kľúčové slová:
Spoločný program rozvoja obcí, strategický cieľ, rozvoj územia, územný plán obcí, mestské časti Jarovce, Rusovce, Čunovo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene