23. 10. 2020  1:42 Alojza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Kuruc, PhD.
Identifikačné číslo: 4465
Univerzitný e-mail: martin.kuruc [at] stuba.sk
 
Vedúci VS - Výpočtové stredisko (FAD)
Vedúci oddelenia - Výpočtové stredisko (FAD)

     
     
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Strategické rozvojové dokumenty spoločného programu rozvoja obcí Most pri Bratislave, Malinovo a Zálesie
Autor:
Ing. Sandra Lamy
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Martin Kuruc, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Strategické rozvojové dokumenty spoločného programu rozvoja obcí Most pri Bratislave, Malinovo a Zálesie
Abstrakt:
Cieľom záverečnej bakalárskej práce je spracovanie strategických rozvojových dokumentov obcí Most pri Bratislave, Malinovo a Zálesie, ktorých rozvojová stratégia vedie k udržateľnému rozvoju riešeného územia. Prvou časťou práce je Spoločný program rozvoja obcí, ktorý je vypracovaný na päťročné obdobie s výhľadom na 15 rokov, čím sa zaraďuje medzi strednodobé rozvojové dokumenty. Ide o otvorený dokument, ktorý je možný v súlade s platnou legislatívou, ako aj v zmysle ustanovení a pravidiel dopĺňať a aktualizovať podľa potrieb rozvoja územia. Dokument sa zameriava na identifikáciu a definovanie rozvojových zámerov na základe analýzy územia v súlade zo socio-ekonomickými potrebami obyvateľov, ktorých postupným napĺňaním sa dospeje k zvýšeniu atraktívnosti územia, čo má za následok zvýšenie turizmu aj kvality urbanizovaného prostredia. Druhú časť bakalárskej práce tvorí Územný plán obcí, ktorý je nadväzujúcim strategickým dokumentom na Spoločný program rozvoja obcí. Územný plán obcí určuje optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia s výhľadom na 20 rokov. Jeho súčasťou je aj grafická časť, ktorá je koncipovaná v hierarchii od vyhodnotenia problémov a potenciálov v území, cez koncept riešenia, smernú časť až po záväznú časť definujúcu priestorovú reguláciu a reguláciu využívania územia so záväzným vyznačením dopravného a technického vybavenia, ako aj strategickú reguláciu a verejnoprospešné stavby.
Kľúčové slová:Zálesie, analýza územia, regulácia územia, Spoločný program rozvoja obcí, Územný plán obcí, Most pri Bratislave, Malinovo, rozvojová stratégia územia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene