Dec 15, 2019   10:33 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Identification number: 447
University e-mail: lubica.vitkova [at] stuba.sk
 
Prorektorka - Vedenie STU (REKP REK)
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
Optimalizácia procesov územného plánovania pre potreby urbanistickej tvorby
September 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Erika Bányayová
Transformácia dokov, Kodaň
May 2010Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Juraj Benko
Bratislava - transformácia vnútromestskej štruktúry
May 2007Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. art. Ing. arch. Jana Benková
Bratislava - transformácia vnútromestskej štruktúry. Urbanistická štúdia zóny.
May 2007Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. art. Ing. arch. Jana Benková
Od klasických mestských priestorov po experiment\\Netradičný postup návrhu - návrh verejného priestoru\\(Od Eisenmana cez Eisensteina)
September 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Daniela Bigošová
Lamač - námestie
June 2007Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Erik Blaho
Nové verejné priestory pre Ružinov
May 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. arch. Michal Bogár
Concept of the Natural Areas of the Bratislava Aglomeration
May 2020Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Martin Boleš
Transformácia dokov, Kodaň
May 2010Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. René Dlesk, PhD.
Invazívne zásahy ako impulzy vzniku mestských priestorov
September 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Marian Dušinský
Zimný prístav, Bratislava
May 2009Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Mirwais Fazli, PhD.
Polyfunkčný súbor, Mlynské Nivy
May 2010Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Pavilón ako súčasť imidžu mesta
September 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Kamila Gejdošová
Zimný prístav, Bratislava
May 2009Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Jakub Gemeran
Nábrežie Dunaja, návrh urbanisticko-architektonického riešenia exteriérového priestoru a projekt jeho úprav
June 2009Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Jakub Gemeran
Transformácia územia, Mýtna - Radlinského, Bratislava
May 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Karol Görner, PhD.
Intenzifikácia obytných súborov.
June 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Katarína Grondžáková
Zimný prístav, Bratislava
May 2008Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Igor Hianik
Tranformácia územia Dynamitky - mestská trieda Račianska
May 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Timea Horváthová
Nové polyfunkčné centrum - Košice
May 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Zuzana Hutárová
"Nové mesto" - zelená os, Bratislava
May 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alexandra Chovancová
Kollarovo Square - public space, Bratislava
May 2019Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Ing. Zuzana Chovancová Kadášová
Mesto a rieka - transformácia územia, Čadca
May 2013Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Dagmar Inštitorisová
Bratislava, Lamač - námestie
June 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Martina Kalusová
Nábrežie Dunaja, návrh urbanisticko-architektonického riešenia exteriérového priestoru a projekt jeho úprav
May 2009Displaying the final thesis
26.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. arch. Viktor Kasala
Komunita ako faktor urbanistickej tvorby
May 2021Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Viktor Kasala
Overenie rozvojového potenciálu obce Krivany
May 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Mária Klaučová
Bratislava -- transformácia vnútromestskej štruktúry. Urban. štúdia zóny
May 2007Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Pavlína Kolcunová, PhD.
Stratégie intenzifikácie sídlisk
June 2016Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Katarína Kotuláčová
Nábrežie Dunaja, návrh urbanisticko - architektonického riešenia exteriérového priestoru a projekt jeho úprav.
May 2009Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Katarína Kotuláčová
Polyfunkčný komplex, Bratislava IV
May 2011Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Ľubomír Kružel
Bratislava - transformácia vnútromestskej štruktúry. Urbanistická štúdia zóny.
May 2007Displaying the final thesis
33.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Olena Lemak
Udržateľný turizmus ako spôsob transformácie sídel.
June 2022Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Lukačka
Námestie Ľudovíta Štúra v Modre
June 2010Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Lucia Malá
Bratislava -- transformácia vnútromestskej štruktúry. Urban. štúdia zóny
May 2007Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Ladislav Michalka
Nové verejné priestory pre Ružinov
May 2015Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Monika Miľáková
Polyfunkčný súbor, Petržalka - západ
May 2010Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Mária Miličková
Transformation of the urban fabric of Hodonín
May 2018Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Erika Nagyová
Mestská trieda Dúbravka
May 2014Displaying the final thesis
40.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. arch. Oto Nováček
Komunita ako faktor urbanistickej tvorby
May 2021Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Oto Nováček
Overenie rozvojového potenciálu obce Radnovce
May 2017Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Peter Novotný
Polyfunkčný súbor, Krížna - Legionárska, Bratislava
May 2008Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Palušová
Rekonštrukcia námestia – Stará Dúbravka
June 2013Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. arch. Zora Pauliniová
Participatívne plánovanie ako nástroj vytvárania verejných priestorov
January 2013Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Lucia Petrová
Nábrežie Dunaja, návrh urbanisticko-architektonického riešenia exteriérového priestoru a projekt jeho úprav
May 2009Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Juraj Podmanický
Promenáda pri Dunaji, návrh urbanisticko-architektonického riešenia exteriérového priestoru a projekt jeho úprav
June 2010Displaying the final thesis
47.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Veronika Pollágová
Od klasických mestských priestorov po experiment
September 2014Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Miroslav Prokopič
Polyfunkčný súbor, Krížna - Legionárska, Bratislava
May 2008Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Libuša Rybanská
Kollarovo Square -public space,Bratislava
May 2019Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Juliana Sadleková
Transformácia nového mestského centra Brna.
May 2016Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Daniela Schuchmannová
Nové verejné priestory pre Ružinov
May 2015Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Ivan Siláči, PhD.
Rekonštrukcia námestia – Stará Dúbravka
June 2013Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Ivan Siláči, PhD.
Revitalizácia bývalej židovskej štvrti v Lučenci.
May 2015Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Ivan Siláči, PhD.
Verejný priestor ako obraz spoločnosti
June 2018Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Miroslav Slezák
Komenského námestie, Bratislava
June 2008Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.
Role of public spaces in segregated areas
September 2015Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Kristína Staněková, PhD.
Bratislava -- transformácia vnútromestskej štruktúry. Urban. štúdia zóny
May 2007Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Hana Stehlíková
"Nové mesto" - vstupná brána, Bratislava
May 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Zuzana Suchánková, PhD.
Obytné štruktúry vysokej hustoty\\(Koncepcia uplatnenia obytných štruktúr vysokej hustoty v organizme Bratislavy)
September 2011Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Zuzana Suchánková, PhD.
Polyfunkčný komplex Viedeň
May 2008Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Katarína Surovková
Lamač - námestie
June 2007Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Henrieta Šelcová
Zimný prístav, Bratislava
May 2008Displaying the final thesis
63.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. arch. Andrea Šeligová
Potential of the Internal Development of the Small and Medium Cities
May 2019Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Andrea Šeligová
Transformácia nového mestského centra Brna.
May 2016Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Dalibor Špilák
Priečna os, Bratislava
May 2014Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Pavol Šrankota
Transformácia priemyselnej zóny, Ružomberok
May 2010Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Jana Števková, PhD.
Komerčné investície a mestská štruktúra\\Vývoj, súčasný stav, trendy lokalizácie a dopad obchodných centier na urbanistickú štruktúru Bratislavy a MČ Petržalka
April 2009Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Dominika Štrbíková
Revitalization of the public spaces of Tomášovce village
May 2019Displaying the final thesis
69.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. arch. Dominika Štrbíková
Udržateľný turizmus ako spôsob transformácie sídel.
June 2022Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Michal Švingál
Bratislava - transformácia vnútromestskej štruktúry. Urbanistická štúdia zóny.
May 2007Displaying the final thesis
71.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. arch. Michal Švingál
Od koncepcie rozvoja mesta k typológii jeho štruktúr (Koncepcia tvorby verejných uzlových priestorov v meste)
February 2012Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Mária Tkáčová
Transformácia dokov Antverpy
May 2011Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Andrej Turčan
Komenského námestie, Bratislava
June 2008Displaying the final thesis
74.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. arch. Ján Urban
Cultural Potential of the Settlements in the Landscape of Danube
May 2019Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Ján Urban
Tranformácia dunajského nábrežia v Bratislave
May 2016Displaying the final thesis
76.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. arch. Ľudovít Urban
Urbanistic Competitions Method of the Verification of the Developing Potential of the Territory
June 2020Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Linda Urbanová
Tranformácia dunajského nábrežia v Bratislave
May 2016Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Jakub Ürge
Komenského námestie, Bratislava
June 2008Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Natália Veľká
Zimný prístav, Bratislava
May 2009Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Mária Vozárová, ArtD.
Polyfunkčný súbor, Petržalka - západ
May 2010Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Mohammad Yonus Wafa
Polyfunkčný súbor, Mlynské Nivy
May 2010Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Nikola Winková
Tranformácia územia Dynamitky
May 2012Displaying the final thesis
83.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. arch. Nikola Winková
Úloha námestí pri transformácii štruktúr\\prípadová štúdia Bratislavy
September 2015Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Andrej Zábrodský
Polyfunkčná zóna, Mlynské Nivy, Bratislava
May 2009Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress