26. 1. 2020  0:38 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Identifikačné číslo: 447
Univerzitný e-mail: lubica.vitkova [at] stuba.sk
 
Prorektorka - Vedenie STU (REKP REK)
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Prorektorka - Slovenská technická univerzita v Bratislave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
Optimalizácia procesov územného plánovania pre potreby urbanistickej tvorby
september 2017Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Erika Bányayová
Transformácia dokov, Kodaň
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Juraj Benko
Bratislava - transformácia vnútromestskej štruktúry
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Mgr. art. Ing. arch. Jana Benková
Bratislava - transformácia vnútromestskej štruktúry. Urbanistická štúdia zóny.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. art. Ing. arch. Jana Benková
Od klasických mestských priestorov po experiment\\Netradičný postup návrhu - návrh verejného priestoru\\(Od Eisenmana cez Eisensteina)
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. arch. Daniela Bigošová
Lamač - námestie
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Erik Blaho
Nové verejné priestory pre Ružinov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. arch. Michal Bogár
Koncepcia prírodných plôch bratislavskej aglomerácie
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Martin Boleš
Transformácia dokov, Kodaň
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. arch. René Dlesk, PhD.
Invazívne zásahy ako impulzy vzniku mestských priestorov
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Marian Dušinský
Zimný prístav, Bratislava
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Mirwais Fazli, PhD.
Polyfunkčný súbor, Mlynské Nivy
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Pavilón ako súčasť imidžu mesta
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Kamila Gejdošová
Zimný prístav, Bratislava
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. arch. Jakub Gemeran
Nábrežie Dunaja, návrh urbanisticko-architektonického riešenia exteriérového priestoru a projekt jeho úprav
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Jakub Gemeran
Transformácia územia, Mýtna - Radlinského, Bratislava
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. arch. Karol Görner, PhD.
Intenzifikácia obytných súborov.
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Katarína Grondžáková
Zimný prístav, Bratislava
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Igor Hianik
Tranformácia územia Dynamitky - mestská trieda Račianska
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Timea Horváthová
Nové polyfunkčné centrum - Košice
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Zuzana Hutárová
"Nové mesto" - zelená os, Bratislava
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Alexandra Chovancová
Kollárovo námestie - verejný priestor, Bratislava
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Ing. Zuzana Chovancová Kadášová
Mesto a rieka - transformácia územia, Čadca
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. arch. Dagmar Inštitorisová
Bratislava, Lamač - námestie
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. arch. Martina Kalusová
Nábrežie Dunaja, návrh urbanisticko-architektonického riešenia exteriérového priestoru a projekt jeho úprav
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. arch. Viktor Kasala
Komunita ako faktor urbanistickej tvorby
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Viktor Kasala
Overenie rozvojového potenciálu obce Krivany
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Mária Klaučová
Bratislava -- transformácia vnútromestskej štruktúry. Urban. štúdia zóny
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. arch. Pavlína Kolcunová, PhD.
Stratégie intenzifikácie sídlisk
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. arch. Katarína Kotuláčová
Nábrežie Dunaja, návrh urbanisticko - architektonického riešenia exteriérového priestoru a projekt jeho úprav.
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Katarína Kotuláčová
Polyfunkčný komplex, Bratislava IV
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Ľubomír Kružel
Bratislava - transformácia vnútromestskej štruktúry. Urbanistická štúdia zóny.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Olena Lemak
Udržateľný turizmus ako spôsob transformácie sídel.
jún 2022Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Lukačka
Námestie Ľudovíta Štúra v Modre
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Lucia Malá
Bratislava -- transformácia vnútromestskej štruktúry. Urban. štúdia zóny
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Ladislav Michalka
Nové verejné priestory pre Ružinov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Monika Miľáková
Polyfunkčný súbor, Petržalka - západ
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Mária Miličková
Transformácia urbanistickej štruktúry Hodonína
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Erika Nagyová
Mestská trieda Dúbravka
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. arch. Oto Nováček
Komunita ako faktor urbanistickej tvorby
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Oto Nováček
Overenie rozvojového potenciálu obce Radnovce
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Peter Novotný
Polyfunkčný súbor, Krížna - Legionárska, Bratislava
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petra Palušová
Rekonštrukcia námestia – Stará Dúbravka
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. arch. Zora Pauliniová
Participatívne plánovanie ako nástroj vytvárania verejných priestorov
január 2013Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. arch. Lucia Petrová
Nábrežie Dunaja, návrh urbanisticko-architektonického riešenia exteriérového priestoru a projekt jeho úprav
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Juraj Podmanický
Promenáda pri Dunaji, návrh urbanisticko-architektonického riešenia exteriérového priestoru a projekt jeho úprav
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Veronika Pollágová
Od klasických mestských priestorov po experiment
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Miroslav Prokopič
Polyfunkčný súbor, Krížna - Legionárska, Bratislava
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Libuša Rybanská
Kollárovo námestie - verejný priestor, Bratislava
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Juliana Sadleková
Transformácia nového mestského centra Brna.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Daniela Schuchmannová
Nové verejné priestory pre Ružinov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. arch. Ivan Siláči, PhD.
Rekonštrukcia námestia – Stará Dúbravka
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Ivan Siláči, PhD.
Revitalizácia bývalej židovskej štvrti v Lučenci.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. arch. Ivan Siláči, PhD.
Verejný priestor ako obraz spoločnosti
jún 2018Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. arch. Miroslav Slezák
Komenského námestie, Bratislava
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.
Role of public spaces in segregated areas
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Kristína Staněková, PhD.
Bratislava -- transformácia vnútromestskej štruktúry. Urban. štúdia zóny
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Hana Stehlíková
"Nové mesto" - vstupná brána, Bratislava
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. arch. Zuzana Suchánková, PhD.
Obytné štruktúry vysokej hustoty\\(Koncepcia uplatnenia obytných štruktúr vysokej hustoty v organizme Bratislavy)
september 2011Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Zuzana Suchánková, PhD.
Polyfunkčný komplex Viedeň
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. arch. Katarína Surovková
Lamač - námestie
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Henrieta Šelcová
Zimný prístav, Bratislava
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. arch. Andrea Šeligová
Potenciál vnútorného rozvoja malých a stredných miest
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Andrea Šeligová
Transformácia nového mestského centra Brna.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Dalibor Špilák
Priečna os, Bratislava
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Pavol Šrankota
Transformácia priemyselnej zóny, Ružomberok
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. arch. Jana Števková, PhD.
Komerčné investície a mestská štruktúra\\Vývoj, súčasný stav, trendy lokalizácie a dopad obchodných centier na urbanistickú štruktúru Bratislavy a MČ Petržalka
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Dominika Štrbíková
Revitalizácia verejných priestorov obce Tomášovce
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. arch. Dominika Štrbíková
Udržateľný turizmus ako spôsob transformácie sídel.
jún 2022Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Michal Švingál
Bratislava - transformácia vnútromestskej štruktúry. Urbanistická štúdia zóny.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. arch. Michal Švingál
Od koncepcie rozvoja mesta k typológii jeho štruktúr (Koncepcia tvorby verejných uzlových priestorov v meste)
február 2012Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Mária Tkáčová
Transformácia dokov Antverpy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. arch. Andrej Turčan
Komenského námestie, Bratislava
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. arch. Ján Urban
Kultúrny potenciál sídiel v dunajskej krajine
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Ján Urban
Tranformácia dunajského nábrežia v Bratislave
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. arch. Ľudovít Urban
Urbanistické súťaže Metóda overenia rozvojového potenciálu územia
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Linda Urbanová
Tranformácia dunajského nábrežia v Bratislave
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. arch. Jakub Ürge
Komenského námestie, Bratislava
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Natália Veľká
Zimný prístav, Bratislava
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Mária Vozárová, ArtD.
Polyfunkčný súbor, Petržalka - západ
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Mohammad Yonus Wafa
Polyfunkčný súbor, Mlynské Nivy
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Nikola Winková
Tranformácia územia Dynamitky
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. arch. Nikola Winková
Úloha námestí pri transformácii štruktúr\\prípadová štúdia Bratislavy
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Andrej Zábrodský
Polyfunkčná zóna, Mlynské Nivy, Bratislava
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná