26. 10. 2020  2:33 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
Identifikačné číslo: 44945
Univerzitný e-mail: gabriel.gaspar [at] stuba.sk
 
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

     
Absolvent
     
     
     
Projekty
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Ardan
Návrh informačného systému pre požičovňu
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Bašovská
Návrh informačného systému pre skladové hospodárstvo
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Juraj Dobrovodský
Univerzálny senzorický modul na báze mikrokontroléra STM32
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Matúš Felčír
Teplotný logger s využitím ESP32
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Filip Gábor
Návrh riešenia zváračky plastov s PLC
marec 2021
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Rastislav Halják
Návrh zariadenia pre meranie mechanického napätia
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Hurčíková
Automatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcie
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Meravý
Návrh merania teplotného profilu v dopravných konštrukciách s využitím PLC
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Mlynár
Návrh systému pre rozpoznávanie pohybu v 3-osiach
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Branislav Nemček
Návrh zariadenia pre meranie pulzu človeka
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jakub Ondrášik
Návrh zariadenia pre meranie pulzu človeka
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Adam Poliak
Návrh zariadenia pre meranie mechanického napätia
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Boris Ravas
Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre strednú školu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Vladimír Sokolov
Návrh zariadenia pre meranie srdcového pulzu človeka
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Šrenkel
Automatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcie
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Tomašovič
Návrh a realizácia hry bežiacej v OS Android
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná