Nov 22, 2019   1:26 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
Identification number: 44945
University e-mail: gabriel.gaspar [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal and implementation of a game running on the Android OS
Written by (author): Bc. Peter Tomašovič
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
Opponent:Mgr. Zuzana Červeňanská
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia hry bežiacej v OS Android
Summary:Tomašovič, Peter. Návrh a realizácia hry bežiacej v operačnom systéme Android. [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta v Trnave. Školiteľ: Ing. Pavol Tanuška, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár odboru Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle. Trnava Táto práca sa venuje vývoju pre operačný systém Android, pojednáva o princípoch objektovo orientovaného programovania a vysvetľuje základy používania linuxového terminálu. Hra je vyvíjaná pomocou frameworku Libgdx, ktorý ponúka možnosť multiplatformového vývoja. V tejto práci sa bude jednať primárne o optimalizáciu pre desktop a Android.
Key words:Android, Libgdx, Java

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited