Jan 21, 2020   8:45 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
Identification number: 44945
University e-mail: gabriel.gaspar [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal and implementation of the selected information system module for high school
Written by (author): Bc. Boris Ravas
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
Opponent:PaedDr. Janette Kotianová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre strednú školu
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá by slúžila ako informačný systém pre stredné školy. Jej primárnym cieľom je vkladanie známok učiteľmi a ich následné zobrazenie študentmi. Ale taktiež administrácia tried, predmetov, študentov a učiteľov vedením školy. Prvá kapitola sa zameriava na popísanie firemných procesov a vytvorenie katalógu požiadaviek. Druhá kapitola sa zameriava na vytvorenie modelu systému, jeho účastníkov, scenáre a diagramy UML. V tretej kapitole sa nachádza dátová analýza systému. A štvrtá kapitola sa zaoberá implementáciou aplikácie.
Key words:informačný systém, stredná škola, webová aplikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited