Feb 29, 2020   5:27 a.m. Radomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
Identification number: 44945
University e-mail: gabriel.gaspar [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of temperature profile measurement in transport constructions using PLC
Written by (author): Ing. Tomáš Meravý
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
Opponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh merania teplotného profilu v dopravných konštrukciách s využitím PLC
Summary:Cieľom práce je navrhnúť implementáciu existujúceho komplexného meracieho systému nSoric určeného na meranie fyzikálnych veličín do prostredia programovateľných logických automatov PLC. Takto implementovaný systém využiť pri meraní teplotného profilu v dopravných konštrukciách v horizontálnom a vertikálnom smere. Súčasťou práce je výber vhodných senzorov pre meranie teploty a návrh ich zapuzdrenia s ohľadom na fyzikálno-chemické podmienky v dopravných konštrukciách. Usporiadanie a zapojenie senzorov merania teploty je zvolené so zreteľom na množstvo použitej kabeláže. Riadiaci systém PLC zabezpečuje komunikáciu s meracím systémom nSoric, zobrazuje namerané údaje na operátorskom paneli a ak je zabezpečené pripojenie k sieti ethernet sprístupňuje ich aj pre osobné počítače pomocou webového rozhrania. Užívateľovi umožňuje identifikáciu a usporiadanie jednotlivých senzorov s možnosťou voľby názvu každého senzora. Spracovaný návrh merania teploty môže prispieť k bezpečnosti v doprave monitorovaním stavu vozovky. Využitie PLC zjednodušuje inštaláciu meracieho systému nSoric, umožňuje jeho integráciu do rôznych automatizovaných systémov a prináša zlepšenie riadenia procesov v priemysle.
Key words:nSoric, uBus, meranie teploty, webové rozhranie, PLC

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited