20. 11. 2019  4:45 Félix
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Kukumberg
Identifikačné číslo: 44968
Univerzitný e-mail: qkukumberg [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Multifunkčný mestský kamerový systém
Autor: Ing. Marek Kukumberg
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: Ing. František Miksa, PhD.
Oponent:Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Multifunkčný mestský kamerový systém
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom riešenia multifunkčného kamerového systému pre použite v mestských aglomeráciách. Cieľom práce je vytvoriť vzorové modelové riešenie systému s definíciou hlavných súčastí, pričom je kladený dôraz na využiteľnosť zariadení pre viacero bezpečnostných a dohľadových funkcií zo zámerom zefektívniť prevádzku systému, znížiť potrebu využívania ľudských zdrojov pri dohľade nad situáciou v meste a v neposlednom rade zabezpečiť spoľahlivú identifikáciu narušovateľov či už dopravných alebo iných predpisov, nariadení a pravidiel. Záver tvoria odporúčania pre aplikáciu riešeného modelu na systémy rôzneho rozsahu.
Kľúčové slová:kamera, záznam, sledovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene