Jul 18, 2019   7:31 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dance studio
Written by (author): Ing. arch. Miriama Orlovská
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdio tanca
Summary:Zadaním bakalárskej práce je navrhnúť kultúrny objekt štúdio tanca, v mestskej časti Bratislava Petržalka. Územie zvolené v zadaní práce sa nachádza v lokalite Veľký Draždiak Jantárová cesta. Maximálna výška navrhovaného objektu sú tri nadzemné podlažia a maximálna kubatúra objektu je desaťtisíc metrov kubických. Základná idea vychádza z blízkeho vzťahu tanca a hudby. Cieľom návrhu je spojiť umenie a šport do funkčnej prevádzky tanečného štúdia, ktoré ponúka rôznorodé aktivity pre širokú škálu obyvateľstva. V objekte sa nachádza divadelná sála, tréningová sála, kaviareň a pomocné prevádzky. Štúdio svojim zameraním napĺňa sociálnu, spoločenskú a kultúrnu funkciu. Projekt reaguje na plánovanú zmenu dopravného riešenia územia a jeho verejný priestor funkčne vytvára námestie s celodenným využitím. K dispozícii je letná terasa kaviarne, detské ihrisko a petangové ihrisko. Štúdio tanca je situované v blízkosti zástavby bytových domov a svojou formou reaguje na jestvujúci kontext prostredia a architektúru okolitých budov.
Key words:architektúra, kultúrne centrum, tanec, hudba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited