Jul 22, 2019   12:02 p.m. Magdaléna
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dance studio
Written by (author): Ing. arch. Veronika Paľová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdio tanca
Summary:Úlohou bakalárskej práce je navrhnúť objekt štúdia tanca, v mestskej časti Bratislava Petržalka. Riešené územie sa nachádza v blízkosti vodnej plochy Veľký Dráždiak a tiahne sa pozdĺž komunikácie Jantárovej cesty. Objekt je navrhovaný na prázdnom pozemku a jeho maximálna výška by nemala presiahnuť tri nadzemné podlažia a kubatúra desaťtisíc metrov kubických. Je navrhovaný tak, aby doplnil líniu športových zariadení daného územia. Vytvára sa tu univerzálny priestor v interiéri ale aj v exteriéri slúžiaci celej verejnosti. Objekt ponúka rôznorodé funkcie tanečného a športového charakteru doplnené o oddychové priestory, vybavenosť službami a zázemie pracovníkov. K dispozícií sú aj exteriérové plochy či už tanečného alebo oddychového rázu v náväznosti na objekt štúdia tanca.
Key words:architektúra, tanec, hravosť, občianska vybavenosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited