Sep 16, 2019   7:05 a.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dance studio
Written by (author): Ing. arch. Michal Pacher
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdio tanca
Summary:Zadanou úlohou pre bakalársku prácu bolo vypracovať návrh objektu tanečného štúdia v Petržalke v lokalite jazera Velký Dráždiak, presnejšie na parcele medzi Jantárovou cestou a Chorvátskym ramenom. Nakoľko sa v danej lokalite plánuje rozsiahlejšia zmena úpravy mestskej hromadnej dopravy, návrh vychádza z plánovanej situácie ako východiskovej. Snahou bolo prepojiť rekreačnú časť lokality, jazero Velký Dráždiak a priľahlý breh, na ktorom sa nachádza riešená parcela. Snahou bolo poskytnúť obyvateľom tejto lokality nový priestor pre zážitky a relax, ale aj rozšírenie komunikačnej siete pre peších a cyklistov, z čoho vznikol návrh pridať premostenie a skrátiť tak cestu peších smerom na zastávku mestskej hromadnej dopravy, z čoho by profitoval aj novonavrhovaný objekt. Do danej lokality by mal nový objekt - tanečné štúdio vniesť kultúru a tak túto lokalitu doplniť o takúto chýbajúcu zložku. Objekt je orientovaný k vode, pri ktorej sa snaží oživiť promenádu a vytvoriť príjemný priestor na oddych v podobe kaviarne a iných prevádzok. Objekt je od strany vody dvojpodlažný, a v prvom nadzemnom podlaží je rozdelený na zóny, pre čo najlepšie fungovanie a tiež z dôvodu nemiešania sa funkcií. Takto je zabezpečená nezávislosť jednotlivých prevádzok od primárnej funkcií objektu, tanečného štúdia, a tak dokážu fungovať aj mimo otváracie hodiny štúdia, čo vytvára priestor pre flexibilné otváracie hodiny v letných mesiacoch. Výškovo sa objekt snaží prispôsobiť nízkej zástavbe v okolí jazera. Upútava však svojou výraznou vykonzolovanou časťou, ktorá tvorí dominantu celého objektu a v ktorej sa nachádza hlavná tanečná sála. Hmotovo sa objekt pohybuje medzi kubatúrou 8000 až 12 000 metrov kubických.
Key words:Tanec, Architektúra, Občianske stavby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited