14. 8. 2020  19:48 Mojmír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty     Výuka
     
Projekty     Publikace     Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Štúdio tanca
Autor:
Ing. arch. Michal Pacher
Pracoviště:
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Štúdio tanca
Abstrakt:
Zadanou úlohou pre bakalársku prácu bolo vypracovať návrh objektu tanečného štúdia v Petržalke v lokalite jazera Velký Dráždiak, presnejšie na parcele medzi Jantárovou cestou a Chorvátskym ramenom. Nakoľko sa v danej lokalite plánuje rozsiahlejšia zmena úpravy mestskej hromadnej dopravy, návrh vychádza z plánovanej situácie ako východiskovej. Snahou bolo prepojiť rekreačnú časť lokality, jazero Velký Dráždiak a priľahlý breh, na ktorom sa nachádza riešená parcela. Snahou bolo poskytnúť obyvateľom tejto lokality nový priestor pre zážitky a relax, ale aj rozšírenie komunikačnej siete pre peších a cyklistov, z čoho vznikol návrh pridať premostenie a skrátiť tak cestu peších smerom na zastávku mestskej hromadnej dopravy, z čoho by profitoval aj novonavrhovaný objekt. Do danej lokality by mal nový objekt - tanečné štúdio vniesť kultúru a tak túto lokalitu doplniť o takúto chýbajúcu zložku. Objekt je orientovaný k vode, pri ktorej sa snaží oživiť promenádu a vytvoriť príjemný priestor na oddych v podobe kaviarne a iných prevádzok. Objekt je od strany vody dvojpodlažný, a v prvom nadzemnom podlaží je rozdelený na zóny, pre čo najlepšie fungovanie a tiež z dôvodu nemiešania sa funkcií. Takto je zabezpečená nezávislosť jednotlivých prevádzok od primárnej funkcií objektu, tanečného štúdia, a tak dokážu fungovať aj mimo otváracie hodiny štúdia, čo vytvára priestor pre flexibilné otváracie hodiny v letných mesiacoch. Výškovo sa objekt snaží prispôsobiť nízkej zástavbe v okolí jazera. Upútava však svojou výraznou vykonzolovanou časťou, ktorá tvorí dominantu celého objektu a v ktorej sa nachádza hlavná tanečná sála. Hmotovo sa objekt pohybuje medzi kubatúrou 8000 až 12 000 metrov kubických.
Klíčová slova:Tanec, Architektúra, Občianske stavby

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně