Jul 24, 2019   6:57 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Market Hall
Written by (author): Bc. Robert Kusý
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tržnica
Summary:Tržnica Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry Bakalárska práca Témou bakalárskej práce je navrhnúť tržnicu v Bratislava, konkrétne v mestskej časti Dúbravka. Pozemok je umiestnený v centre Dúbravky v blízkosti hlavnej komunikácie. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť unikátne miesto pre predaj rozličných druhov domácich produktov, ktoré by poskytlo obyvateľom Dúbravky možnosť kvalitne nakupovať. Základnou ideou bolo vytvoriť objekt, ktorý by celoročne slúžil ako „trhové centrum“ a sezónne aj ako mieste pre rôzne kultúrne podujatia a voľnočasové aktivity. Tržnica je tvorená ako jeden ucelený objekt optimálne zasadený do prostredia. Svojím hmotovým riešením dopĺňa chýbajúcu zástavbu v lokalite a nenarúša urbanistickú štruktúru. Koncepcia tvaru budovy vychádza z okolitej zastavanosti, jednotlivých funkčných vzťahov, napojenia pozemku na okolité prostredie a od polohy pozemku. V prvej časti bakalárskej práce som riešil architektonický návrhu objektu, tak aby som čo najlepšie využil potenciál danej lokality, zachoval funkčno-prevádzkové vzťahy tohto typologického druhu. V druhej časti práce som z architektonického návrhu vypracoval projekt stavby pre stavebné konanie.
Key words:Tržnica, Dúbravka, idea

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited