Jul 18, 2019   9:13 p.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Art nursery school
Written by (author): Ing. arch. Simona Bertóková
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Art škôlka
Summary:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť objekt Art škôlky v lokalite "Veľký Draždiak" v Bratislave. Vzhľadom na polohu pozemku a rekreačné možnosti v okolí som sa rozhodla riešiť škôlku ako solitérny objekt obklopený zeleňou, s dobrou nadväznosťou na okolitú infraštruktúru sídliska a rekreačnej zóny novovytvorenými chodníkmi. Mojím cieľom bolo vytvoriť objekt s priestormi škôlky a ďalšími priestormi pre možné vzdelávanie detí v umeleckom smere. Objekt sa neorientuje na konkrétny typ umenia preto, aby bolo deťom umožnené širšie zameranie - od výtvarného, cez divadlo až po tanec. Objekt je navrhnutý tak, aby slúžil nielen žiakom tejto škôlky, ale aj ako rekreačno-vzdelávacie centrum pre okolité materské školy a v poobedných a večerných hodinách taktiež verejnosti, čím zabezpečím využiteľnosť novovzniknutých priestorov v tejto lokalite. Toto som dosiahla oddelenou prevádzkou škôlky a Art centra a taktiež je tomu prispôsobené aj riešenie exteriéru.
Key words:Art centrum, umenie, verejnosť, škôlka, multifunkčnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited