12. 11. 2019  8:55 Svätopluk
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Tržnica
Autor: Bc. Alexander Kupko
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Oponent:Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Tržnica
Abstrakt:Tržnica fruve. Má priniesť prostrediu bratislavskej mestskej časti Dúbravka novú možnosť nákupu kvalitnejšieho a čerstvejšieho tovaru, aj spoločenského vyžitia. Zásobovaná je vyslovene lokálnimi farmármi a pestovateľmi a inými lokálnymi surovinami. Stavba hmotovo reaguje na klesajúci terén v smere od Saratovskej k Trhovej ulici. Je tvorená modulmi s štvorcovým pôdorysom o rozmeroch 8x8m. Zvolené materiálové riešenie odzrkadľuje ponúkaný tovar – prevažne drevené konštrukcie z moderných materiálov ako drevené lepené konštrukcie CLT a Glulam vytvárajú okrem príjemného estetického zážitku aj príjemné pohodlie a klímu aj počas letných mesiacov. Netradičná konštrukcia nosníkov má za účel pripomenúť prírodu a priniesť ju aj tam, kde chýba. Drevené lepené nosníky majú tvar stromu a tak sa nákup zmení na prechádzku farmárskym lesom. Rovnako táto konštrukcia v modernom prevedení reaguje na samotné začiatky trhových priestorov v secesnom období. Vnútorný priestor komunikuje s vonkajším verejným priestorom tvoreným stupňovitými zatrávnenými terasami. Terasy sú určené na relax obyvateľov Dúbravky, či návštevníkov. Rovnako sú využiteľné aj ako otvorené letné trhovisko, či kultúrny priestor. Reagujú tak na fakt, že kedysi živá trhová ulica vo vzdialenejšej časti Dúbravky kvôli svojej zlej dopravnej napojenosti stratila obľubu a trhy sa presunuli pred kultúrny dom na susediacom pozemku. Tento verejný priestor tak ponúka svojim návštevníkom možnosť znovuobjaviť dávno zabudnuté.
Klíčová slova:tržnica, fruve, Dúbravka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně