Jul 18, 2019   7:10 p.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Market Hall
Written by (author): Bc. Alexander Kupko
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tržnica
Summary:Tržnica fruve. Má priniesť prostrediu bratislavskej mestskej časti Dúbravka novú možnosť nákupu kvalitnejšieho a čerstvejšieho tovaru, aj spoločenského vyžitia. Zásobovaná je vyslovene lokálnimi farmármi a pestovateľmi a inými lokálnymi surovinami. Stavba hmotovo reaguje na klesajúci terén v smere od Saratovskej k Trhovej ulici. Je tvorená modulmi s štvorcovým pôdorysom o rozmeroch 8x8m. Zvolené materiálové riešenie odzrkadľuje ponúkaný tovar – prevažne drevené konštrukcie z moderných materiálov ako drevené lepené konštrukcie CLT a Glulam vytvárajú okrem príjemného estetického zážitku aj príjemné pohodlie a klímu aj počas letných mesiacov. Netradičná konštrukcia nosníkov má za účel pripomenúť prírodu a priniesť ju aj tam, kde chýba. Drevené lepené nosníky majú tvar stromu a tak sa nákup zmení na prechádzku farmárskym lesom. Rovnako táto konštrukcia v modernom prevedení reaguje na samotné začiatky trhových priestorov v secesnom období. Vnútorný priestor komunikuje s vonkajším verejným priestorom tvoreným stupňovitými zatrávnenými terasami. Terasy sú určené na relax obyvateľov Dúbravky, či návštevníkov. Rovnako sú využiteľné aj ako otvorené letné trhovisko, či kultúrny priestor. Reagujú tak na fakt, že kedysi živá trhová ulica vo vzdialenejšej časti Dúbravky kvôli svojej zlej dopravnej napojenosti stratila obľubu a trhy sa presunuli pred kultúrny dom na susediacom pozemku. Tento verejný priestor tak ponúka svojim návštevníkom možnosť znovuobjaviť dávno zabudnuté.
Key words:tržnica, fruve, Dúbravka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited