5. 6. 2020  6:28 Laura
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)

Kontakty
     
Výuka          
     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Tržnica
Autor:
Pracoviště:
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce:
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Tržnica
Abstrakt:
Abstrakt v štátnom jazyku Ivana Kupčoková: Tržnica Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry. Zadaním bakalárskej práce pre tento školský rok je téma Tržnica. Riešené územie sa nachádza v Bratislave, mestská časť Dúbravka. Pozemok sa nachádza medzi ulicami Saratovská a Trhová. Pozemok má mierne svahovitý terén znižujúci sa smerom k Trhovej ulici. Pozemok susedí s Kultúrnym domom a vysokým obytným domom s obchodným parterom na prízemí. V tesnej blízkosti sa nachádzajú aj obchody ako napríklad Billa alebo Lidl. Oproti pozemku sa nachádza okresný súd. Pozemok sa nachádza už v zastavanej časti, tým pádom bolo potrebné podrobne analyzovať fungovanie danej lokality a taktiež bolo potrebné zistiť pozitíva, ale aj negatíva, ktoré daná lokalita ponúka. Objekt tržnice som od začiatku navrhovala ako istú formu prepojenia územia. Proces návrhu pozostával z podrobnej analýzy pozemku a jeho okolia, načo bolo potrebné opätovne sa vracať na miesto v rôznych časových intervaloch. Ďalej bolo potrebné zozbierať čo najviac informácií o tom, načo sa pozemok aktuálne využíva a ako komunikuje so svojim okolím. Poslednou a najdôležitejšou časťou mojej bakalárskej práce bolo premietnuť všetky dôležité informácie do môjho návrhu objektu tržnice. Hlavným cieľom môjho návrhu bolo vytvoriť moderné a príjemné prostredie pre ľudí s možnosťou zaobstarania si potrebných surovín, oddychu, rekreácie a vytvorenie priestoru na združovanie sa. Dispozícia objektu tržnice je navrhovaná variabilne, a tak je tu veľa možností jej využitia. Hmota je jednoduchá a pravidelná, bez nejakých výsekov, ústupkov alebo prehĺbení. Dispozícia je voľná a fasáda je jednoduchá, decentná a pritom moderná a zaujímavá. Celý proces návrhu mal jasne stanovenú myšlienku, ktorá ho sprevádzala od jeho začiatku, až po úplný koniec. Kľúčové slová: Tržnica, Bratislava, Dúbravka, variabilita, prepojenie z okolím
Klíčová slova:
Tržnica, Dúbravka, prepojenie z okolím, Bratislava, variabilita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně