Jul 17, 2019   4:27 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Market Hall
Written by (author): Bc. Ivana Kupčoková
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tržnica
Summary:Abstrakt v štátnom jazyku Ivana Kupčoková: Tržnica Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry. Zadaním bakalárskej práce pre tento školský rok je téma Tržnica. Riešené územie sa nachádza v Bratislave, mestská časť Dúbravka. Pozemok sa nachádza medzi ulicami Saratovská a Trhová. Pozemok má mierne svahovitý terén znižujúci sa smerom k Trhovej ulici. Pozemok susedí s Kultúrnym domom a vysokým obytným domom s obchodným parterom na prízemí. V tesnej blízkosti sa nachádzajú aj obchody ako napríklad Billa alebo Lidl. Oproti pozemku sa nachádza okresný súd. Pozemok sa nachádza už v zastavanej časti, tým pádom bolo potrebné podrobne analyzovať fungovanie danej lokality a taktiež bolo potrebné zistiť pozitíva, ale aj negatíva, ktoré daná lokalita ponúka. Objekt tržnice som od začiatku navrhovala ako istú formu prepojenia územia. Proces návrhu pozostával z podrobnej analýzy pozemku a jeho okolia, načo bolo potrebné opätovne sa vracať na miesto v rôznych časových intervaloch. Ďalej bolo potrebné zozbierať čo najviac informácií o tom, načo sa pozemok aktuálne využíva a ako komunikuje so svojim okolím. Poslednou a najdôležitejšou časťou mojej bakalárskej práce bolo premietnuť všetky dôležité informácie do môjho návrhu objektu tržnice. Hlavným cieľom môjho návrhu bolo vytvoriť moderné a príjemné prostredie pre ľudí s možnosťou zaobstarania si potrebných surovín, oddychu, rekreácie a vytvorenie priestoru na združovanie sa. Dispozícia objektu tržnice je navrhovaná variabilne, a tak je tu veľa možností jej využitia. Hmota je jednoduchá a pravidelná, bez nejakých výsekov, ústupkov alebo prehĺbení. Dispozícia je voľná a fasáda je jednoduchá, decentná a pritom moderná a zaujímavá. Celý proces návrhu mal jasne stanovenú myšlienku, ktorá ho sprevádzala od jeho začiatku, až po úplný koniec. Kľúčové slová: Tržnica, Bratislava, Dúbravka, variabilita, prepojenie z okolím
Key words: Tržnica, Dúbravka, prepojenie z okolím, Bratislava, variabilita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited