21. 11. 2019  3:41 Elvíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Art škôlka
Autor: Ing. arch. Adam Brna
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Oponent:Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Art škôlka
Abstrakt:Zadania na riešenie tohtoročnej bakalárskej práce boli dve, a to ART škôlka alebo Senior art centrum, obe s pozemkom prideleným v Petržalke, Jantárová cesta. Na základe osobných preferencií som si vybral prvé zadanie - ART škôlku. Riešený pozemok v Petržalke v blízkosti veľkého Draždiaka je momentálne nevyužívaný ale slúži miestnym obyvateľom aj na rekreačné účely ako pás neorganizovanej zelene. Umiestnenie budovy s voľno časovou funkciou v husto zastavanom prostredí som sa rozhodol riešiť ako samostatný objekt v parku, pričom zachovám existujúcu zeleň na vybranej parcele a pridávam extra ďalšiu zeleň, chodníky a priestory na trávenie voľného času aj mimo budovy. Prvoradé bolo vytvoriť priestor na výučbu detí predškolského veku a snaha o kľudné, harmonické prostredie . Druhoradé bolo poskytnúť miesto na tvorbu a kreatívne prostredie širokej verejnosti, no aj deťom, ktoré sú žiakmi tamojšej škôlky. Budova spolupracuje s okolím, hmotou a farbami spestruje okolie, no zároveň pridáva plnohodnotný architektonický prvok.
Klíčová slova:art škôlka, park, Chorvátske rameno

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně